• XX Jubileuszowy Kongres Kadry & Expo

  Od aspiracji do realnych potrzeb

O kongresie

XX Jubileuszowy Kongres Kadry & Expo Od aspiracji do realnych potrzeb

5-7 listopada 2014,  Warszawa, Stadion Narodowy

Idea

Kongres Kadry to spotkanie menedżerów zarządzających ludźmi w firmie. Od 2005 roku, interesujące wystąpienia, ciekawe studia przypadków, uznani eksperci i światowej sławy prelegenci przyciągają na Kongres liczne grono prezesów, dyrektorów i specjalistów personalnych. Kongres Kadry to zdecydowanie największe wydarzenie w branży HRM w Polsce.

Dlaczego warto

  zapraszamy praktyków i konsultantów z międzynarodowym doświadczeniem
prezentujemy sprawdzone wdrożenia z firm polskich i korporacji międzynarodowych
  pokazujemy nowości branżowe, konkretne narzędzia, metody pracy z ludźmi
  tworzymy standardy, poruszamy trudne tematy, dyskutujemy o bieżących problemach

Formuła

Pierwszy dzień kongresu - to DZIEŃ INSPIRACJI. Zapraszamy na sesje plenarne uznanych prelegentów z Polski i zagranicy. Drugi dzień - to DOBRE PRAKTYKI. Swoje prezentacje przedstawią menedżerowie działów personalnych, prezesi i dyrektorzy zarządzający największych firm prowadzących działalnosc biznesową na terenie Polski. Trzeci dzień to praktyczne warsztaty.

Prelegenci

Prelegenci XX Jubileuszowego Kongresu Kadry

Program
Rejestracja uczestników

Uroczyste otwarcie XX Jubileuszowego Kongresu Kadry & Expo

Pracownik i pracodawca wobec świadczeń pozapłacowych

Maria R. Morris Executive Vice President, MetLife Global Employee Benefits,

Uwolnij innowacyjność!

Annemie Ress w latach 2004-2012 Global Head of People Innovation eBay,

Odkryj żyłę złota - czyli, jak zwiększać umiejętność identyfikacji, rozwoju i motywowania talentów w organizacji

Rasmus Ankersen Mówca biznesowy, coach firm i sportowców,

Lunch w godz. 12.00-15.00

Bez matematyki nie ma przyszłości - jak królowa nauk przyczynia się do sukcesu w biznesie

Marcus Du Sautoy Profesor matematyki na Uniwersytecie Oksfordzkim,

Wizja, innowacja, przywództwo - jak przekonać pracowników i partnerów aby odnieśli sukces rynkowy

Rafał Brzoska Twórca, założyciel i współwłaściciel Grupy Integer.pl,

Czego potrzeba do pieczenia chleba, czyli o związku między sukcesem firmy i równouprawnieniem oraz wrażliwością na niedyskryminację

Monika Płatek Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny UW,

Od dobrego do globalnego - czyli niełatwa sztuka pokonywania ograniczeń i kreowania innowacyjności w biznesie

Krzysztof Domarecki Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Selena,

Ludzie tworzą wielki sukces człowieka…

Józef Wancer Prezes Zarządu Banku BGŻ,

Gala Programu Inwestor w Kapitał Ludzki

,

Audyt polskiego HR w świetle światowych trendów

Piotr Mazurkiewicz Partner w firmie HRK,

Piotr Sierociński Dyrektor Generalny HRM Partners,

Krzysztof Czuba Wiceprezes Zarządu, Alior Bank,

Barbara Rajmańska Dyrektor Obszaru Zarządzania Zasobami Ludzkimi, AXA Polska,

Aleksandra Wolska Regionalny Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Jones Lang Lasalle,

Irek Sudnik Dyrektor Generalny, Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris,

Michał Marcinkowski Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi Grupy PGE ,

Zwiedzanie Stadionu dla uczestników Premium

Bankiet
Lunch w godz. 12.00-15.00

Wizja, innowacja, przywództwo - jak przekonać pracowników i partnerów aby odnieśli sukces rynkowy

Rafał Brzoska Twórca, założyciel i współwłaściciel Grupy Integer.pl,

Od dobrego do globalnego - czyli niełatwa sztuka pokonywania ograniczeń i kreowania innowacyjności w biznesie

Krzysztof Domarecki Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Selena,

Zwiedzanie Stadionu dla uczestników Premium

Bankiet
Lunch w godz. 12.00-15.00

Bez matematyki nie ma przyszłości - jak królowa nauk przyczynia się do sukcesu w biznesie

Marcus Du Sautoy Profesor matematyki na Uniwersytecie Oksfordzkim,

Czego potrzeba do pieczenia chleba, czyli o związku między sukcesem firmy i równouprawnieniem oraz wrażliwością na niedyskryminację

Monika Płatek Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny UW,

Zwiedzanie Stadionu dla uczestników Premium

Bankietsesje coachingowe 12:40-13:30

sesje coachingowe 13:40-14:30

sesje coachingowe 14:40-15:30

sesje coachingowe 15:40-16:30

Rejestracja uczestników

Great Software… because we put People first

Jarosław Czaja Founder and CEO Future Processing,

Uszyj rozwiązanie na miarę potrzeb - tworzenie systemu indywidualnego w motywacji grupowej

Maciej Molewski Prezes Zarządu, OK System Polska,

Od restrukturyzacji do zaangażowania czyli o tym, jak uzdrowić firmę

Justyna Robak Kierownik Działu Personalnego, Severstallat Silesia,

Jolanta Kasprzycka Dyrektor ds. Administracji, Członek Zarządu, Severstallat Silesia,

Lunch w godz. 12.10-15.00

Efektywne motywowanie pracowników - wyzwania i porażki

Małgorzata Aleksandrow HR Dyrektor, Benefit System,

Niepełnosprawny pracownik? Ależ tak! Kompetencja, zaangażowanie i świetna motywacja dla innych

Iwona Plater-Zyberk Doradca ds. mediów i komunikacji społecznej, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji,

Justyna Kułakowska Trener pracy, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji,

Pracodawca z wyboru - zaangażowanie pracowników w życie firmy i społeczności lokalnej

Kinga Załucka HR Manager, General Electric,

Zakończenie II-go dnia kongresu
Rejestracja uczestników

Kandydat - przyjaciel czy wróg?

Izabela Bartnicka Sales Team Leader, eRecruitment Solutions,

Między zaufaniem a konieczną kontrolą - monitoring i nadgodziny pracowników w świetle prawa pracy

Sławomir Paruch Radca prawny, czołowy ekspert prawa pracy w Polsce,

„Wszyscy wiedzą, ale co z tego wynika?” - jak wiedzę zdobytą na szkoleniach wykorzystać w praktyce i zamieniać w nawyk

Magdalena Czwojda Trener biznesu, Integra Consulting Poland,

Kinga Czachowska Trener biznesu, Integra Consulting Poland,

Magda Kubsik-Paluszewska Główny specjalista zarządzania zasobami ludzkimi, Elektrobudowa,

Lunch w godz. 12.10-15.00

Możliwości rozwoju kariery- aktualne wyzwanie czy priorytet pracodawców?

Gabriela Domagała Lider ds. Planowania Zasobów i Pozyskiwania Talentów CEE 3M,

Benefity pracownicze w programach zarządzania talentami

Arkadiusz Urbańczak Dyrektor ds. Personalnych i Rozwoju, GASPOL ENERGY,

Bartosz Racino Dyrektor Zespołu Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych, MetLife,

Witamy na pokładzie.. - dlaczego warto inwestować we wdrożenie pracowników produkcyjnych

Aleksandra Gołacka HR Manager, DOVISTA Polska,
Rejestracja uczestników

Budowanie ciągłości między - pokoleniowej w firmie

Stanisław Wojnicki były Dyrektor personalny, konsultant biznesowy,

Magdalena Stalpińska Dyrektor Pionu Personalnego w Spółce Real Polska,

Iwona Georgijew Wiceprezes Deloitte Doradztwo Podatkowe,

Witold Zieliński Wiceprezes zarządu Banku Handlowego w Warszawie,

Zintegrowane zarządzanie HR w firmie technologicznej na przykładzie home.pl

Aneta Kopera Menedżer Zespołu Doradztwa, HRM partners,

Krzysztof Katolo Menedżer Zespołu Doradztwa, HRM partners,

Anna Miśko Kierownik Zespołu HR, home.pl,

Podnoszenie jakości procesów HR. Case study na przykładzie projektu Hirestorm opartego na pomysłach pracowników Thomson Reuters

Agata Witczak Site & HR Head, Poland Operational Centre Thomson Reuters,

Anna Chrzczonowicz Senior HR Advisor Thomson Reuters,

Lunch w godz. 12.10-15.00

Najlepsze jest w środku … jak ludzie budują przewagę konkurencyjną firmy produkcyjnej

Magdalena Jankowska HR Leader, North-East Europe, O-I,

Diversity & Inclusion, czyli różnorodność i włączanie - o budowaniu zaangażowania pracowników w organizacjach przyszłości na podstawie firmy Dell

Dorota Parafjańczuk EMEA HR Business Partner Dell,

Agnieszka Grabowska HR Generalist, Dell Products Poland,

Niekończąca się historia dotycząca wzrostu efektywności - case study na przykładzie HUBER+SUHNER

Magdalena Gliszczyńska Head of Human Resources and Administration, HUBER+SUHNER,

Artur Sinderman Dyrektor Operacyjny, Prokurent HUBER+SUHNER,
Rejestracja uczestników

Bank Nowej Generacji - program rozwoju kultury kliento-centrycznej i budowania zaangażowania pracowników w zmiany

Dariusz Paluch Dyrektor zarządzający, Pathways Polska,

Paweł Noculak Dyrektor ds. rozwoju, Bank Zachodni WBK,

Autonomiczne zarządzanie produkcja przy wykorzystaniu najlepszych praktyk systemu LEAN

Aneta Fiłon HR Manager, trener Elektrolux Poland,

Czy konduktorowi potrzebny jest adres e-mail? - rola najwyższej kadry zarządzającej w procesie zmiany

Paweł Dudek Prezes Zarządu WARS,

Lunch w godz. 12.10-15.00

Gruntowna restrukturyzacja przedsiębiorstwa w warunkach obowiązywania gwarancji zatrudnienia – Case study nt. zmiany postaw pracowniczych w ISD Huta Częstochowa

Andrzej Jakubow Wiceprezes Zarządu ISD Huta Częstochowa,

Kultura zmiany, zmiana Kultury

Joanna Heidtman Psycholog, socjolog, trener, doradca i coach,

Strategiczne planowanie zasobów ludzkich

Jan Karasek Partner KPMG w Polsce,

Thomas Faust Senior Manager w Zespole KPMG w Niemczech,
Rejestracja uczestników

Coaching jako narzędzie optymalizacji efektywności organizacji

Krzysztof Lis Szef Dywizji B2B TV na Europe, Toshiba,

Performance Management - źródło frustracji menedżerów, czy klucz do rozwoju ludzi i sukcesu organizacji? Przykład Heineken International

Robert Bębenek Head of Global Performance Management, Heineken International,

Rola funkcji HR w budowaniu organizacji pożądanej dla pracowników

Tom Dewaele Wiceprezes ds. HR w Europie Środkowo-Wschodniej, członek zarządu ds. HR, Unilever Polska,

Lunch w godz. 12.10-15.00

Polska innowacyjna w biznesie – przyjazne środowisko dla rozwoju czy bariery nie do pokonania? – case study Avio Polska

Paweł Poncyljusz Członek zarządu Avio Polska,

Dlaczego biznes potrzebuje kobiet?

Marzena Leszczyńska-Chmiel Dyrektor d/s Personalnych na Europę Środkowo-Wschodnią, Novartis Consumer Health,

O rozwoju przywództwa, zarzadzaniu talentami i zmianie kultury organizacyjnej - rola HR w międzynarodowej ekspansji UniCredit

Piotr J. Langer CEE HR Business Partner First Vice President, UniCredit,
Rejestracja uczestników

„Zmień perspektywę!” - czyli o uniwersalnych kompetencjach HR biznes partnera

Ewa Falińska Dyrektor Personalna, Schattdecor,

HR rzeczywistym partnerem biznesu - jak realnie związać praktyki HR ze strategią biznesu

Joanna Kagankiewicz Dyrektor ds. Rozwoju Organizacji ING Życie, ING PTE,

Internalizator - program osiągania szybkich efektów biznesowych w wybranym obszarze poprzez budowanie zaangażowania i przedsiębiorczości pracowników

Mateusz Kocur HR Manager, Konica Minolta,

Lunch w godz. 12.10-15.00

HR Biznes Partner - aspiracje a rzeczywistość - Intel case study

Roma Szewczyk HR Biznes Partner, Intel Technology Poland,

HR zorientowany na sens i znaczenie

Katarzyna Iwańczuk Dyrektor ds. zasobów ludzkich, Ficomirrors Polska,

Gdy moi biznes partnerzy nie słuchają - czyli jak współpracować z różnymi osobowościami liderów

Justyna Frankowska HR Business Partner CE&Balkans, CHEP,
Rejestracja uczestników

Zakochaj się w życiu - inspirujące spotkanie z nauczycielką pozytywności Ewą Foley

Ewa Foley Doradca rozwojowy, ceniona promotorka pozytywnego życia, autorka książek,

Świadome Przywództwo Osobiste - czyli o budowaniu siebie i innych w drodze do celu

Robert Jasiński Ekspert w budowaniu świadomego przywództwa,

Lunch w godz. 12.10-15.00

Altruism - the forgotten of happiness

Simon Dziak-Czekan Mówca inspiracyjno-motywacyjny,

Zakończenie II-go dnia kongresu
Rejestracja uczestników

NARZĘDZIA NAGRADZANIA – POLSKA ADAPTACJA KONCEPCJI TOTAL REWARDS

Kazimierz Sedlak Dyrektor firmy Sedlak & Sedlak,

Kinga Tapa Specjalista ds. analiz wynagrodzeń, Sedlak & Sedlak,

Szkolenia online – dobre praktyki . Co firma powinna wiedzieć zanim podejmie decyzję?

Jarosław Schulz Manager ds. blended learning, SuperMemo World,

Czy platformy wirtualne mogą wspierać rozwój Twoich pracowników i Twojego biznesu?

Michał Wizental Konsultant, Trener, Facylitator, Pathways Polska,

Dariusz Paluch Dyrektor Zarządzający, Pathways Polska

Jak wykorzystać Webinar w pracy HR-owca

Jarosław Świechowicz Dyrektor sprzedaży oraz rozwoju usług, Greeneris ,

Sławomir Baranowski Dyrektor Sprzedaży Systemów Web Conferencingu WebEx, Cisco,

Innowacyjny kurs e-learningowy - metoda na zmotywowanego pracownika. Na przykładzie Olive Green.

Jarosław Schulz Manager ds. blended learning, SuperMemo World,

Zakończenie II-go dnia kongresu
Rejestracja uczestników

Warsztaty dla Szefa HR: Doskonalenie umiejętności menedżerskich z zakresu zarządzania zespołem HR w kontekście dostarczanych usług dla biznesu

Piotr Mazurkiewicz Partner w firmie HRK,

Robert Krool doradca biznesu,

Zakończenie III-go dnia kongresu
Rejestracja uczestników

Techniki pomiaru wartości i techniki zarządcze osiągania wysokich wydajności w biznesie

Robert Reinfuss Doradca biznesowy i praktyk zarządzania,

Zakończenie III-go dnia kongresu
Rejestracja uczestników

Usprawnianie procesów HR z wykorzystaniem Lean Management

Andrzej Jóźwiak Doświadczony Lean Six Sigma Black Belt, certyfikowany trener Green Belts,

Zakończenie III-go dnia kongresu
Extra


 • Warsztat VIP - dla uczestników PREMIUM

  Warsztat VIP - dla uczestników PREMIUM

  Stadion Narodowy

  Myśl kwantytatywnie  i wyprzedzaj konkurencję!

  Otoczenie biznesowe staje się coraz bardziej niepewne i złożone, co powoduje, że menedżerowie są zmuszeni do coraz większej sprawności umysłowej, której efektem mają być wyższego rzędu innowacje. Co może być antidotum na te wyzwania? – myślenie kwantytatywne.

  Kwantytatywne myślenie jest procesem wspierającym zarówno jednostki, jak i całe zespoły w racjonalnym podejściu do rozwiązywania problemów – zwłaszcza tych trudno rozwiązywalnych. Technika myślenia kwantytatywnego pomaga przełamywać ograniczenia spowodowane obawą przed ryzykiem, strachem przed niepewnością i daje szanse jednostkom i zespołom aby szukały nowych sposobów rozwiązywania sytuacji.
  Podczas interaktywnego warsztatu Anemie Ress – praktyk innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów, jedna z czołowych ekspertek HR w Europie, Global Head of People Innovation w eBay - nauczy Was, jak mierzyć się z konkretnymi problemami za pomocą myślenia kwantytatywnego i wyposaży Was w narzędzia do zastosowania tej techniki w codziennej pracy. Dzięki warsztatowi nauczysz się, jak rozwiązywać złożone problemy biznesowe kreując innowacje wyższego poziomu.  


 • Integracyjny bankiet - zapraszamy

  Integracyjny bankiet - zapraszamy

  Warszawa, ul. Mazowiecka 14

  Bank Club w Warszawie stanowi obowiązkowy punkt na rozrywkowej mapie stolicy. Tym, co odróżnia lokal od innych klubów metropolii jest niepowtarzalny klimat przyciągający wytrawnych poszukiwaczy dobrej rozrywki. Duża przestrzeń starego budynku banku zaadaptowana została do celów rozrywkowych. Monumentalny, poważny charakter tworzony przez wysokie sufity i rzędy kolumn przełamany został nowoczesnym designem oraz artystycznym pietyzmem dzieł sztuki. Nonszalancki eklektyzm klasycystyczno-industrialny stanowi doskonały anturaż na imprezy.

  Gwarantujemy doskonałą zabawę.


 • Konkursy dla uczestników!

  Konkursy dla uczestników!

  Do wygrania atrakcyjne nagrody. Zapraszamy!

   
   
  Konkurs MetLife
   
  Weź udział w konkursie MetLife.
   
  Masz szansę wygrać atrakcyjną nagrodę.
   
  Każdy uczestnik kongresu, który odwiedzi nasze stoisko i zostawi swoją wizytówkę, weźmie udział w losowaniu.
   
  Do wygrania 10 wyjątkowych maskotek Snoopy!
   
   
  Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
  Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” serdecznie zaprasza do udziału w konkursie. Prosimy o podanie nazwy bloga projektu promującego zatrudnianie osób niepełnosprawnych po 45 roku życia. Karteczki z adresem bloga, imieniem i nazwiskiem osoby udzielającej odpowiedzi, nazwą firmy i jak też kontaktowym numerem telefonu bądź adresem poczty elektronicznej  prosimy składać na stoisku Fundacji. W drugim dniu trwania Kongresu  wśród prawidłowych odpowiedzi zostanie rozlosowane szkolenie „Niepełnosprawny pracownik – najważniejsze informacje”. Szkolenie przeprowadzą pracownicy Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Szczegóły na stoisku. Zapraszamy!
   

  Konkurs Edenred

  Weź udział w konkursie Edenred, masz szansę wygrać jedną z 10 nagród!
  Do wygrania:

  • 5 przedpłaconych kart Edenred, każda o wartości 100 zł
  • 3 parasolki
  • 2 etui na karty

  Każdy uczestnik konferencji, który podejdzie do stoiska firmy Edenred i wypełni krótką ankietę ma szansę wygrać!

   

  Konkurs Integra Consulting

  Zagraj z nami - wrzuć wizytówkę i zdobądź nagrodę!
   
  Jak co roku wracamy i uczestników Kongresu nagradzamy!
  Wszyscy, którzy na stoisku INTEGRA CONSULTING POLAND zostawią wizytówkę wezmą udział w losowaniu wspaniałych nagród:
  • 10x zestaw do nordic walking
  • 3x zestaw książek „rozwojowych” (dotyczących rozwoju, coachingu, pracy menedżera itp.)
  • 5 x pakiet gadżetów 
  ale TO NIE WSZYSTKO, mamy dla Państwa specjalne nagrody:
  wystarczy  polubić na FB naszego FunPage https://www.facebook.com/integraconsulting podczas trwania Kongresu Kadry (od 5.11 do 7.11.), aby wziąć udział w losowaniu DODATKOWYCH NAGRÓD.
   
  Losowanie odbędzie się drugiego dnia Kongresu Kadry - 6  listopada ok. godz. 14:00 przy stoisku INTEGRA Consulting Poland (nr K25), Stadion Narodowy.
   
   
  OKSystem Polska S.A.
   
  Weź udział w konkursie i wygraj rewolucyjny karnet sportowo-rekreacyjny SMART z doładowaniem nawet 2400 punktów!
   
  Do wygrania dodatkowo 4 karnety SMART z doładowaniami po 1200 punktów każdy.
   
  SMART to nie tylko karnet sportowy, to również rozrywka, kosmetyka, fryzjerstwo i mnóstwo dodatkowych korzyści – zniżki na bilety do kina, karta rabatowa do restauracji w super niskiej cenie, zniżki w sklepach sportowych i wiele innych!
   
  Aby wziąć udział w konkursie wystarczy odwiedzić stoisko OK System i zostawić na nim swoją wizytówkę.
   
   
  Konkurs SuperMemo World
   
  Wszystkich uczestników Kongresu serdecznie zapraszamy na stoisko firmy SuperMemo World. Każdy, kto nas odwiedzi i pozostawi swoją wizytówkę, otrzyma 30-dniowy bezpłatny dostęp do zestawu kursów uczących profesjonalnej obsługi pakietu MS Office na platformie supermemo.net. Natomiast nagroda główna to nowatorski kurs multimedialny do nauki języka angielskiego Olive Green, bazujący na  pełnometrażowym filmie akcji z elementami interaktywnymi.

 • Sesje Coachingowe - dla uczestników PREMIUM

  Sesje Coachingowe - dla uczestników PREMIUM

  Warszawa, Stadion Narodowy

  Uczestnicy Premium mogą skorzystać z indywidualnej sesji coachingowej.

  Sesje poprowadzą:

  Joanna Chmura - (ACC ICF) pracuje z kobietami w tematyce perfekcjonizmu, poczucia własnej wartości, stawiania i realizowania wymagań, własnego rozwoju, życia zgodnego z wartościami i wybranymi priorytetami.

  Agnieszka Jagoda Inglik - International Certified CoachWise Senior Coach & Coach Trainer, Akredytacja International Coach Federation na poziomie Professional Certified Coach

  Łukasz Kuźma  - coach akredytowany przez International Coach Federation (ICF) na poziomie Professional Certified Coach (PCC), trener biznesu, Practicioner in the Art of NLP

  Małgorzata Misztal - coach PCC ICF, trener biznesu, Practicioner in the Art of NLP

  Honorata Moliter  - akredytowany coach ICF (ACC), psycholog, licencjonowany facylitator warsztatów z użyciem SDI - Strength Deployment Inventory.

  Dorota Piekarczyk- psycholog i coach ICC. W coachingu wykorzystuje różne formy pracy jak np. fotografię (tak powstał Photocoaching), czy pracę ze świadomością ciała.


 • Gra integracyjna Passion Bingo

  Gra integracyjna Passion Bingo

  Warszawa, Stadion Narodowy

  PASSION BINGO NA KONGRESIE

  Od momentu pojawienia się na konferencji będziesz uczestnikiem gry. Gry opartej na pasji i zaangażowaniu. Poznasz więcej ludzi niż kiedykolwiek. Zobaczysz, co ich motywuje i zobaczysz, co motywuje Ciebie. Ulotki będą tylko dodatkiem do zaangażowania i energii, którą zbudujesz w trakcie trzech dni kongresu. Nagrody w grze to tylko dodatek. Zobacz, jak pasja potrafi napędzać konferencję. Zobacz, jak pasja może napędzać Twój biznes.

  Kongres Kadry będzie inny, bo zagrasz z nami w Passion Bingo!

  Przyjdź na konferencję i wejdź do gry.. wygrywaj nagrody!

  Organizatorem gry integracyjnej jest Europejski Instytut Biznesu

   


 • Magazyn XX edycji Kongresu Kadry

  Magazyn XX edycji Kongresu Kadry

  Zobacz więcej

  Ostatnia dekada to okres dużych zmian w kształtowaniu się roli HR w biznesie. Na tę zmianę duży wpływ mieli prelegenci i uczestnicy Kongresu Kadry.

  • Jak zmieniały się priorytety HR-owe?
  • Co było wyzwaniem dla menedżerów personalnych kilka lat temu i co pozostaje nim nadal?

  Zapraszamy do lektury magazynu "Od aspiracji do realnych potrzeb – czyli XX edycji Kongresu Kadry"

  www.kongreskadry.pl/materialy/16

   

Miejsce

Miejsce kongresu

Stadion Narodowy w Warszawie

Stadion Narodowy jest położony w samym centrum Warszawy, zaledwie 12 km od międzynarodowego Lotniska im. F. Chopina. Można tu dojechać w wygodny i szybki sposób każdym środkiem transportu!

Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03–901 Warszawa

http://www.stadionnarodowy.org.pl/kontakt/dojazd

 

Dojazd

z lotniska

dojazd z lotniska Chopina

taksówką około 25 minut

autobusem 175, przesiadka na przystanku Centrum w tramwaj linii: 7, 8, 9, 22, 24, 45, 77

samochodem

Stadion jest położony przy Al. Ks. Poniatowskiego i ulicach Zielenieckiej, Siwca oraz Wybrzeże Szczecińskie. Zapraszamy na parking http://www.stadionnarodowy.org.pl/kontakt/parking

tramwajem i autobusem

Autobusem: 102, 111, 117, 123, 128, 146, 147, 158, 166, 507, 509, 517, 521, N02, N22, N24, N72
Tramwajem: 7, 8, 9, 22, 24, 45, 77

Przystanek Rondo Waszyngtona

Hotele

Hotel Mercure Warszawa Centrum

ul. Złota 48/54

00-120 Warszawa

tel.: 22 697 39 99

http://www.mercure.com/pl/hotel-3385-mercure-warszawa-centrum/index.shtml

Hotel Mercure Grand

ul. Krucza 28

00-522 Warszawa

tel.: 22 583 21 00

http://www.mercure.com/pl/hotel-3384-mercure-warszawa-grand/index.shtml

Sound Garden Hotel

ul. Żwirki i Wigury 18

02-092 Warszawa

tel.: 22 279 14 10

reservation@soundgardenhotel.pl

http://www.soundgardenhotel.pl/hotel

Partnerzy

Partnerzy XX Jubileuszowego Kongresu Kadry

Partner Główny

Partnerzy

Sponsorzy

Sponsor Jubileuszu

Organizator Gry Integracyjnej

Patroni medialni

Organizacje Współpracujące

Organizator

Aktualności

 • WIDEO

  Tak było! Zobacz relację wideo z kongresu

  XX Jubileuszowy Kongres Kadry & Expo
  już na YouTube

 • Galeria

  Już są! Pierwsze zdjęcia! Zobacz fotorelację

  Zobacz galerię na naszym fanepage'u na Facebooku.

 • MAGAZYN

  Dekada polskiego HR w perspektywie kongresu

  Jak zmieniały się priorytety HR-owe?
   

Kontakt

Nowoczesna Firma S.A. zajmuje się promocją, sprzedażą usług z zakresu zarządzania i prowadzenia biznesu.

Anna Włudarczyk
menedżer projektu
tel. +48 22 314 14 63
e-mail:anna.wludarczyk@nf.pl

Anna Łuniewska
menedżer ds. marketingu i PR
tel. +48 22 314 14 62
e-mail: anna.luniewska@nf.pl

Marcin Piotrowski
menedżer Działu Sprzedaży
tel. +48 22 314 14 16
e-mail: marcin.piotrowski@nf.pl