Bartłomiej Szmajdziński

Bartłomiej Szmajdziński

Dyrektor Działu Rozwoju Talentów i Kultury Organizacyjnej Orbis S.A. na Polskę i kraje bałtyckie

Odpowiada za całość zagadnień związanych z HR na obszarze Polski i krajów nadbałtyckich. Aktywnie angażuje się w działania mające na celu promowanie równouprawnienia i zapewnienia równości szans rozwojowych.


O prelegencie

Podkreśla, że sukces firmy jest determinowany przez ludzi, których różnorodność tworzy konglomerat osobowości, osiągający wyjątkowe wyniki.  Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej przy Oksfordzkim Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Certyfikowany Coach ICC.


Wystąpienia

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter – otrzymuj więcej informacji o kongresie
Z