FIRMA OPARTA NA ODPOWIEDZIALNYM I ZAANGAŻOWANYM PRZYWÓDZTWIE - WDROŻENIE POZIOMÓW PRZYWÓDZTWA W ENERGA OBRÓT

9 maja 2017, g: 12:00 - 12:40, sala B

 W roku 2014 Pracownicy Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Energa Obrót zaczęli poszukiwać uporządkowanej koncepcji, która pozwoli na rozróżnienie ról liderów w organizacji. Zapoznali się z wieloma podejściami do rozwoju kompetencji menedżerskich. Najbardziej przekonująca okazała się koncepcja Leadership Performance Pipeline (LPP). Model LPP to koncepcja Przywództwa zorientowanego na rezultaty. Konkretnie i czytelnie określa wymagania stawiane menedżerom na określonych poziomach zarządzania. Model zwiększa efektywność przywództwa w organizacji, ponieważ nie koncentruje się na cechach lidera, lecz na zadaniach, które muszą być przez niego wykonane na określonym poziomie zarządzania. Co więcej ułatwia czytelne stawianie wymagań liderom poszczególnych poziomów i wzięcie odpowiedzialności za wyniki oraz rozwój liderów w organizacji.
Podczas prezentacji prelegenci przedstawią genezę projektu, poszczególne etapy wdrożenia, i co ważne rezultaty działań rozwojowych. Uczestnicy panelu będą mieli także okazję zapoznać się z podstawami koncepcji Poziomów przywództwa zorientowanego na rezultaty.

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter – otrzymuj więcej informacji o kongresie
Z