HEURYSTYKA AFEKTU. JAK RADZIĆ SOBIE Z RZECZYWISTOŚCIĄ WOKÓŁ NAS, GDY NIE MA CZASU NA SOLIDNE ANALIZY

Gdy potrzeba szybkiej oceny sytuacji, rozstrzygnięcie następuje na podstawie uogólnienia tylko jednej cechy obiektu. Następnie dochodzi do nieuprawnionego uogólnienia tej cechy na cały obiekt poprzez nadanie etykiety: dobry lub zły. Podczas prezentacji słuchacze dowiedzą się, jak wykorzystywać w praktyce biznesowej powyższą, powszechnie występującą tendencję poznawczą.


Prowadzący

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter – otrzymuj więcej informacji o kongresie
Z