HR PODNOSI EFEKTYWNOŚĆ FIRMY O 20% - JAK TO ZROBIĆ?

9 maja 2017, g: 14:40 - 15:20, sala C

Prezentacja ma na celu ukazanie roli HR jako istotnego „gracza” w usprawnianiu funkcjonowania każdej firmy, gdzie zasoby ludzkie odgrywają istotną rolę. Omawiane zagadnienia będą poparte przykładami z życia, w których działy HR brały udział w podnoszeniu efektywności.
W naszej prezentacji powiemy o:
• W jaki sposób HR może mieć wpływ na efektywność zasobów w firmie: 5-10-15?
• Pomiar efektywności procesów narzędziem dla HR
• Zarządzanie przez cele - czyli jak można zwiększyć efektywność i motywację dobrym narzędziem MBO
• Jak wykorzystać wyniki z pomiaru procesów w usprawnieniu struktury organizacyjnej, wyznaczaniu celów, tworzeniu kart stanowisk, kart działów, rekrutacji pracowników.

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter – otrzymuj więcej informacji o kongresie
Z