IM WIĘCEJ TECHNOLOGII TYM WIĘCEJ GŁĘBOKICH RELACJI. O TYM, JAK CYFROWE ZARZĄDZANIE WYMUSI COACHING RELACJI

9 maja 2017, g: 11:00 - 11:40, sala B

Dzięki technologii zarządzanie w przyszłości znacznie się zmieni się i przejdzie od koordynowania i wyznaczania celów podczas spotkań  w kierunku automatyzacji zadań na platformach internetowych i mobilnych. Dotychczasowe spotkania zmienią się zasadniczo i służyć będą innym celom - wyłącznie nawiązaniu relacji z przełożony-podwładny.
Tym bardziej, że młode pokolenia wchodzące na rynek pracy są przyzwyczajone do tego, aby cały czas ktoś go dopieszczał. Cały czas domagają się i otrzymują uwagę innych osób. Jest to pokolenie przyzwyczajone do komunikowania się głównie w oparciu o wysokie technologie ale ze względu na większą wrażliwość i mniejszą stabilność emocjonalną będzie potrzebowało więcej uwagi bezpośredniej dotyczącej jego problemów zarówno w pracy jak i osobistych. Oznacza to, że znacznie rozprzestrzeni się model zarządzania coachingowego.
Zjawisko to widać już dziś, a jego nasilenie będzie następowało z każdym kolejnym rokiem. Menedżerowie muszą być do tego przygotowani. Tak więc im więcej będzie technologii, tym więcej będzie potrzeba budowania głębokich relacji (embedded relationships). Inaczej pracownicy, jak skoczki, będą zmieniać jedną pracę na drugą. To zjawisko można już też obserwować.


Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter – otrzymuj więcej informacji o kongresie
Z