KOBIECOŚĆ I MĘSKOŚĆ - NOWE DEFINICJE W BIZNESIE (Femininity Lib)

Zdaniem Michelle Miller, współczesny feminizm ogniskuje się na realizacji dwóch zasadniczych celów: Pierwszym jest ciągła batalia o równouprawnienie kobiet w kwestiach związanych z awansem, zarobkami oraz szeroko pojętym szacunkiem, którego wymagają kobiety zarówno w biznesie, jak i życiu rodzinnym.
Drugim jest kwestia uwolnienia kobiecości, co według Miller znaczy iż cechy  kobiece (uważane w biznesie za niepożądane) zarówno u kobiet jak i u mężczyzn powinny być traktowane z równym szacunkiem, powagą i z tą samą mocą, jak cechy męskie. Na podstawie swoich ponad 10-letnich obserwacji i doświadczenia (w z różnych branż jak: finanse, startup, wydawnictwo)  Michelle pokaże, że aby zyskać władzę, sprawczość a wreszcie odnieść sukces w biznesie od kobiet oczekuje się bardziej męskich cech. Spróbuje przekonać uczestników, że takie podejście jest krzywdzące nie tylko dla kobiet ale także szkodliwe dla biznesu i społeczeństwa jako całości. Michelle podzieli się z uczestnikami swoją ideą, jak wykorzystać pozycję kobiet w biznesie do promowania cech kobiecych właśnie – zarówno u mężczyzn jak i u kobiet  - aby te cechy, ciągle jeszcze uważane jako niepożądane w biznesie, znów stały się doceniane i wpływały na rozwój organizacji.


Prowadzący

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter – otrzymuj więcej informacji o kongresie
Z