KRUKLIGON - POLIGON DOŚWIADCZALNY DLA DORADCÓW TERENOWYCH KRUK SA

W centrali KRUK S.A. we Wrocławiu powstał „poligon doświadczalny” dla doradców terenowych – KRUKLIGON. Wybrane pomieszczenia biurowe zostały zaaranżowane na wzór mieszkania klienta. Wszystko po to, aby doradcy terenowi mogli wdrażać wspomniane powyżej kompetencje i umiejętności podczas symulowanych rozmów z klientem. Rolę klienta  odgrywa profesjonalny aktor, który otrzymuje wytyczne do odegrania swojej roli.
Ideą takiego miejsca było stworzenie warunków jak najbardziej zbliżonych do realnego środowiska pracy DT. Dodatkowo chodziło o podnoszenie kompetencji DT poprzez przeprowadzanie i ćwiczenie rozmów z klientem, wymianę doświadczeń oraz udzielenie i przyjmowanie feedbacku.
Założony pierwotnie cel został w pełni osiągnięty. Potwierdzają to wyniki ankiet przeprowadzonych wśród doradców terenowych po warsztacie KRUKLIGON. Wskaźnik NPS szkolenia osiągnął niezwykle wysoki poziom 93,33%, natomiast NPS trenera – aż 96,67%.
Wysoka ocena projektu sprawiła, że w lipcu 2016  KRUKLIGON został wdrożony w spółce zależnej w Rumunii, a w 2017 roku zostanie również zaimplementowany w Czechach. Trwają także prace nad uruchomieniem go w Hiszpanii i we Włoszech.    

Prelekcję poprowadzą:
Tomasz Jastrzębski - kierownik Zespołu HR ds. Rozwoju i Wsparcia Struktur Terenowych, KRUK SA
Małgorzata Ciszewska - starszy trener, KRUK SA

Prowadzący

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter – otrzymuj więcej informacji o kongresie
Z