PERFORMANCE (MANAGEMENT) ENABLEMENT – JAK MOBILIZOWAĆ PRACOWNIKÓW, ABY KONCENTROWALI SIĘ NA PRACY, KTÓRA MA WARTOŚĆ I PRZYNOSI REZULTATY

9 maja 2017, g: 9:00 - 9:40, sala A

Performance Enablement w Coca-Coli na całym świecie, w tym również i w Polsce, nie jest nowym podejściem do procesu performance management lub „tylko” pozbyciem się ocen pracowniczych. To nowa praktyka, gdzie manager ma za zadanie mobilizować swoich pracowników do pracy, która rzeczywiście ma wartość i przekłada się na realizację celów biznesowych. Rolą pracownika jest natomiast dawanie swojemu przełożonemu informacji zwrotnej przynajmniej raz w miesiącu, aby wskazać managerowi czy wystarczająco wspiera on swoich podwładnych pokazując cel i usuwając przeszkody na drodze w jego realizacji.    
Ta nowa praktyka bazuje na czte-rech bardzo prostych komponen-tach: Reflect; Engage; Align and Listen i jest wsparta przez technologię, co oznacza, że feedback można dać nawet korzystając z telefonu. Jednak, aby stała się praktyką, musi być relizowana, co jest wyzwaniem i pewnego rodzaju podróżą, w której od roku jest już znaczna część pracowników Coli w kilkudziesięciu krajach na wszystkich kontynentach. A od 1 kwietnia 2017 roku wyruszyli w nią wszyscy, uwzględniając w tym kilkuset pracowników 5 Globalnych Centrów Biznesowych.  


Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter – otrzymuj więcej informacji o kongresie
Z