POPRAWA EFEKTYWNOŚCI PRACY METODĄ SPOŁECZNOŚCIOWEGO POMIARU RENTOWNOŚCI VALUE VIEW

Projekt polegał na przeprowadzeniu analizy rentowności zadań, wyeliminowaniu zadań najmniej rentownych oraz przeznaczeniu wygospodarowanego czasu na zadaniach priorytetowych. Dzięki temu zrealizowano założone cele biznesowe i społeczne projektu.
Zastosowano pierwszą na świecie metodę pomiaru rentowności pracy ValueView w czasie rzeczywistym (z wykorzystaniem technik społecznościowych). Toyota Tsusho Europe S.A. Oddział w Polsce jako pierwsza na Świecie w Grupie Toyoty zastosowała metodę partycypacyjnego poprawiania efektywności pracy metodą ValueView
Wytypowano 20% zadań do przeglądu i redukcji – jest to wartość ok. 0,5 mln zł rocznie. Oszczędność ta (odzyskany czas) została przeznaczona na realizację priorytetowych celów firmy oraz na zmniejszenie obciążenia pracą.
   

Prowadzący

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter – otrzymuj więcej informacji o kongresie
Z