ROZWIJANIE PRACOWNIKÓW PRODUKCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM MACIERZY UMIEJĘTNOŚCI

9 maja 2017, g: 11:00 - 11:40, sala A

Obecnie o przewadze i sukcesie firmy decydują ludzie, w zasadzie ich umiejętności, wiedza i doświadczenie. Tempo zmian, w tym zmiany na rynku pracy, oznaczają i dla pracowników i dla organizacji konieczność ciągłej aktualizacji tych danych. Informacja kogo posiadamy i jak elastyczny kompetencyjnie jest to zespół staje się kluczowa w plano-waniu zasobów ludzkich przez lidera czy kierownika produkcji. Matryca jest takim właśnie optymalnym narzędziem, który służy do zarządzania potencjałem produkcyjnym, a zwłaszcza umożliwia zarządzanie zastępowalnością pracowników. Osoba planująca obciążenie stano-wisk produkcyjnych w łatwy sposób może dokonać obsady stanowisk Ponadto matryca pozwala na określenie potencjału mentoringowego oraz na zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych.Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter – otrzymuj więcej informacji o kongresie
Z