W STRONĘ SIMPLICITY – O ZŁOŻONOŚCI ZMIANY KULTUROWEJ W L’ORÉAL

Współczesne wyzwania: cyfryzacja, młode pokolenia, silna konkurencja oraz niepewność i tempo zmian wymagają od firm elastyczności i żeby były atrakcyjnym miejscem pracy. Simplicity to odpowiedź L’Oréal gdzie współpraca, przywództwo oparte na zaufaniu, akceptacja dla błędów odgrywają kluczową rolę. Łatwo powie-dzieć, ale trudniej zrobić. Ile czasu potrzeba na zmianę kultury organizacyjnej? Kto jest odpowiedzialny za ten proces? Jak przekonać pracowników do zmiany? Jak zmierzyć efekty?
O złożoności procesu globalnej zmiany kultury organizacyjnej na przykładzie L’Oréal Polska.
Prowadzący

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter – otrzymuj więcej informacji o kongresie
Z