UDZIAŁ PRACOWNIKÓW W TWORZENIU KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ – KLUCZ DO BUDO-WANIA ZAANGAŻOWANIA

9 maja 2017, g: 12:00 - 12:40, sala A

Firmę tworzą ludzie i to od ich zaangażowania zależy rozwój biznesu. DHL Parcel postawił na nowoczesną komunikację, która nie tylko ma przyciągać uwagę pracowników, ale również budować ich zaangażowanie, poczucie odpowiedzialności za firmę i świadomości, że są dla niej ważni. W tym celu sięgnęliśmy po nowoczesne narzędzia komunikacji, takie jak m.in. cykle video, czy „firmowy Facebook”.
W naszym wystąpieniu odpowiemy na pytania:
•Jak zaangażowanie wpisuje się w strategię DHL?
•Czy można budować zaangażowa-nie pracowników poprzez włączanie ich w proces tworzenia komunikacji?
•Jakie narzędzia komunikacji wykorzystaliśmy i które były najbardziej skuteczne?
•Jakie mierzymy efekty naszych działań?
•Dlaczego warto działać  w niekonwencjonalny sposób?Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter – otrzymuj więcej informacji o kongresie
Z