KONTAKT

Menedżer projektu
Anna Włudarczyk
+48 22 314 14 63
anna.wludarczyk@nf.pl

Sprzedaż uczestnictw
Marcin Piotrowski
+48 22 314 14 16
marcin.piotrowski@nf.pl

Organizacja i patronaty medialne
Karolina Skowrońska-Słowikowska
+48 22 314 14 93
karolina.skowronska@nf.pl
Współpraca promocyjna
Magdalena Damrath
+48 22 314 14 46
magdalena.damrath@nf.pl

Współpraca promocyjna
Konrad Borkowski
+48 22 379 47 73
konrad.borkowski@nf.pl

Organizator wydarzenia
NOWOCZESNA FIRMA S.A.

Nowoczesna Firma

NIP 526 28 43 736
ul. Puławska 457
02–844 Warszawa
+48 22 314 14 00

Z