Agnieszka Kowal-Fuchs

Agnieszka Kowal-Fuchs

HR HUB Director Sage

O prelegencie

Specjalizuje się w tworzeniu i rozwijaniu centrów usług wspólnych w zakresie procesów HR. Aktualnie odpowiada za nowo powstały HR shared service center Grupy Sage, obsługujący pracowników w 5 krajach.  Z branżą HR związana od kilkunastu lat, wcześniej zarządzała procesami HR i kadrowymi w takich organizacjach jak AON Hewitt czy Schneider Electric.

Wystąpienia

Z