Aleksandra Hirszfeld

Aleksandra Hirszfeld

Doktor filozofii, autorka i dyrektorka projektu „Entuzjastki”

O prelegencie

Aleksandra Hirszfeld jest dr filozofii działającą w polu praktyk artystycznych, kuratorskich i dziennikarskich. W swoich projektach głównie skupia się na analizowaniu świadomości społecznej. Jej instalacja „Information Absorber” badająca przestrzeń publiczną w demokratycznych państwach była prezentowana w Muzeum Jean Tinguely w Bazylei razem z pracami Mariny Abramovic czy Thomasa Hirschhorna. Jest autorką książki „Co rządzi obrazem? Powtórzenie w sztukach audiowizualnych” (Universitas, 2015) oraz współscenarzystką projektu "Istota" - pierwszej erotycznej powieści graficznej stworzonej przez kobiety. Współpracowała m.in. z Kwartalnikiem Filmowym, Dwutygodnikiem, Art and Science Meeting, Monitor Magazine czy Krytyka Polityczna.

Wystąpienia

Z