Aleksandra Paszkiewicz

Aleksandra Paszkiewicz

Członek zarządu ds. HR Nationale-Nederlanden

O prelegencie

Menedżer HR z kilkunastoletnim doświadczeniem w budowaniu i wdrażaniu strategii HR w dynamicznie rozwijających się firmach w sektorze finansowym i telco. W ostatnich latach związana z Grupą NN w Polsce, gdzie jako członek zarządu ds. HR odpowiada za budowanie inspirującego środowiska pracy, rozwój kapitału ludzkiego i budowanie marki Nationale-Nederlanden jako pracodawcy. Promuje działanie HR, jako strategicznego partnera w rozwoju biznesu oraz podejścia opartego na projektowaniu pozytywnych doświadczeń pracowników. Aktywnie działa na rzecz rozwoju dobrych praktyk zarządzania efektywnością organizacji i kapitałem ludzkim.Wystąpienia