Ania Jakubowski

Ania Jakubowski

Dyrektor generalna AVON

O prelegencie

W swojej pracy na wysokich szczeblach zarządczych Ania pełniła i pełni na co dzień funkcję lidera jako mówca, trener, doradca i mentor, prezentując przy tym świeżą perspektywę, mocno skłaniając do refleksji oraz inspirując w kierunku bardziej humanistycznego podejścia do przywództwa i bardziej zrównoważonego sposobu zarządzania wynikami i sukcesem w organizacji. Ania przekonuje, że „to co osiągniesz jest ważne, jednak sposób, w jaki to zrobisz, jest daleko ważniejszy. Ania współpracuje z najróżniejszymi organizacjami z całego świata - od Dalekiego po Bliski Wschód, od północnych krańców Europy po południe Afryki oraz z odbiorcami z jej macierzystej Ameryki Północnej. Prowadzone przez nią wystąpienia dla leaderów dostarczają jasnych ram działania, które są wypełnione jej osobistymi doświadczeniami i praktycznymi metodami ich zastosowania Ania czerpie z praktycznego doświadczenia w pracy zarówno dla dużych, jak i średnich korporacji, wśród których należy wymienić takich gigantów dóbr konsumpcyjnych jak Procter & Gamble, Coca-Cola Hellenic Bottling Company, The Coca-Cola Company czy Marie Brizard Wine & Spirits. Ostatnio zdecydowała się na rozwój w sferze własnej przedsiębiorczości, współtworząc i inwestując w innowacyjne przedsięwzięcie medyczne. Obecnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej banku Millennium. Będąc z jednej strony ekspertem biznesu Ania czerpie także z wiedzy i doświadczeń spoza świata korporacji, mogąc pochwalić się poważnym zaangażowaniem w działalność niekomercyjną. Udziela się w towarzyszeniach branżowych na szczeblu zarządczym w ramach programu “świadome przywództwo”.  


Wystąpienia