Anna Sobierańska

Anna Sobierańska

Dyrektor programu Fundacja ‘la Caixa’

O prelegencie

Anna Sobierańska od  siedmiu lat zarządza programem aktywizacji zawodowej „Włącz się” hiszpańskiej Fundacji ‘la Caixa’. W ramach programu wspiera polskie organizacje pozarządowe w misji aktywizacji zawodowej. Posiada doświadczenie pracy w sektorze prywatnym oraz pozarządowym, tworząc platformę współpracy pomiędzy tymi sektorami i uwzględniając obopólne korzyści.


Wystąpienia

Z