Dominika Sadowska

Dominika Sadowska

Mediator, architekt inkluzywnej polityki organizacyjnej i … miejskiej. Założycielka Strefy Różnorodności.

O prelegencie

Zajmuje się projektowaniem strategii inkluzywnej/ włączającej polityki i przestrzeni dla organizacji oraz … największych polskich miast. Jako trener wspiera i towarzyszy organizacjom w kształtowaniu i wzmacnianiu pozytywnych relacji międzyludzkich. Jako prawnik i ekspert ds. polityki antydyskryminacyjnej uczestniczyła w pracach m. in. ONZ, OBWE i Komisji Europejskiej. Stały mediator Polskiego Centrum Mediacji oraz Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zwolenniczka włączenia mediacji jako filaru CSR.

Wystąpienia

Z