Dorota Dula

Dorota Dula

Ekspert BCC w dziedzinie projektowania oraz wdrażania pracowniczych programów emerytalnych (PPE) i rozwiązań inwestycyjno kapitałowych.

O prelegencie

Z ramienia BCC aktywnie uczestniczy w procesie konsultacji  społecznych w ramach zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego (również w obszarze PPK). Manager z długoletnim doświadczeniem w zarządzaniu sprzedażą oraz projektami z dziedziny emerytalno – ubezpieczeniowego zdobytego w następujących podmiotach:
- Mentor S.A. gdzie jako Dyrektor Biura Programów Emerytalnych i Kapitałowych realizuje projekty z zakresu doradztwa emerytalnego dla firm i instytucji finansowych oraz organów administracji państwowej.
- Generali Życie TU S.A. gdzie ponad 8 lat jako z-ca Dyrektora Departamentu Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych odpowiadała
za opracowanie i wdrożenie strategii biznesowej dla obszaru produktów inwestycyjnych, a także za rozwój tych produktów i struktury sprzedaży programów inwestycyjnych w formie grupowej. Ponadto nadzorowała i prowadziła projekty zmiany zarządzających w programach emerytalnych, utrzymanie i rentowność portfela klienta oraz za współpracę z największymi dystrybutorami. Zbudowała i zarządzała trzecim mierzony wielkością zarządzanych aktywów portfelem programów emerytalnych.

Wystąpienia

Z