Jacek Kowalski

Jacek Kowalski

Członek zarządu ds. zasobów ludzkich Orange Polska

O prelegencie

Od stycznia 2011 na stanowisku członka zarządu ds. zasobów ludzkich w Orange Polska.
Swoją karierę w Grupie Orange Polska (wcześniej Grupa TP) rozpoczynał w 2001 w PTK Centertel na stanowisku menedżera Human Resources dla sprzedaży i marketingu. Od 2005 r. był dyrektorem Pionu Zarządzania Kompetencjami i Rozwojem Pracowników. Od 2009 roku dyrektor wykonawczy ds. zasobów ludzkich OPL. Wcześniej członek zarządu w Infor Training (Grupa Wydawnicza Infor) oraz dyrektor Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli odpowiedzialny za wdrażanie programów wspierających rozwój edukacji w Polsce. Obecnie pełni także funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego OPL. Jest także członkiem Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, i grupy pasjonatów HR Human Explorers. Ukończył Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studia Podyplomowe Kierowania Instytucjami Samorządowymi i Organizacjami Pozarządowymi również na Uniwersytecie Warszawskim.


Wystąpienia

Z