Jolanta Chmielecka

Jolanta Chmielecka

HR Senior Manager PwC Polska

O prelegencie

HR Senior Manager w PwC Polska z ponad 13-letnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim, członkini think thanku HR Influencers. Siłę swoich kompetencji ujawnia w takich obszarach działań HR jak business partnering, prowadzenie działań rozwojowych dla osób o wysokim potencjalne, wzmacnianie marki pracodawcy, wellbeing oraz generowanie zaangażowania.

Wystąpienia