Julia Kalinowska

Julia Kalinowska

Partner w firmie Femmerium

O prelegencie

Zaangażowana w tematykę równowagi praca życie poprzez realizację projektów „Keep the balance in shape” dla dorosłych.  Jako przedstawicielka młodego pokolenia doskonale rozumie perspektywę takiego pracownika w organizacji, jego oczekiwania i motywy działania.

Wystąpienia

Z