Katarzyna Gorzelak - Kostrzewska

Katarzyna Gorzelak - Kostrzewska

Kierownik ds. profilaktyki i medycyny pracy Medicover

O prelegencie

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarz ze specjalizacją w zakresie chorób wewnętrznych i medycyny pracy, z wieloletnim doświadczeniem zarówno w dziedzinie opieki lekarskiej i orzecznictwa dla grup pracowników, jak i kompleksowych analiz stanu zdrowia podopiecznych. Kierownik ds. Profilaktyki i Medycyny Pracy, związana z Medicover od 2003 r. Kierownik projektów z obszaru medycyny pracy i zarządzania zdrowiem populacji pracujących Medicover. Współautorka Raportu Zdrowia „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2013-2017”.

Wystąpienia

Z