Katarzyna Olczak

Katarzyna Olczak

Dyrektor personalny Skanska Commercial Development Europe

O prelegencie

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim szczególnie w obszarze podnoszenia efektywności organizacji i wzmacnianiu przywództwa, a także zarządzaniu talentami, zaangażowania pracowników, budowaniu i zarządzaniu wizerunkiem pracodawcy. Przez wiele lat pracowała w międzynarodowych firmach doradztwa strategicznego i personalnego prowadząc projekty dla firm aktywnych w obszarze przemysłowym, zaawansowanych technologii  i usług profesjonalnych w regionie Europy Centralnej. Od 7 lat odpowiada za HR w Skanska CDE w Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech. Od ponad roku aktywnie zaangażowana w integracje i rozwój Businesslink, nowoczesnych przestrzeni pracy.Profesjonalnie i prywatnie promuje mentoring i coaching oraz twórcze sposoby poszukiwania rozwiązań i wspierania innowacji w organizacjach. Jest certyfikowanym coachem i facylitatorem. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego.

Wystąpienia

Z