Katarzyna Wąsowska

Katarzyna Wąsowska

Konsultant, trener, koordynator i asesor sesji AC/DC

O prelegencie

Od 2008 roku zarządza zespołami projektowymi, realizującymi programy szkoleniowe i doradcze z zakresu szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi. Psycholog społeczny i socjolog organizacji i pracy (MISH, UW) oraz studiów podyplomowych z zakresu HR Business Partneringu na Akademii Leona Koźmińskiego. Szkoły Trenerów Biznesu TROP. Przeprowadza diagnozę psychologiczną pracowników z wykorzystaniem testów PTP. Posiada certyfikat metody badania profilu osobowego Insights Discovery oraz Facet5. Trener w zakresie psychologii biznesu i zarządzania zasobami ludzkimi. Zaprojektowała i przeprowadziła ok. 500 dni szkoleniowych w firmach z różnorodnych branż i sektorów. Specjalizuje się w szkoleniach z umiejętności menadżerskich (m.in. performance management, feedback, zarządzanie zmianą, motywowanie, coachingowi styl zarządzania) oraz wspierających rozwój kompetencji  zespołów HRowych (rekrutacja, szkolenia asesorów, planowanie rozwoju). Koordynator i asesor wiodący w ok. 100 sesjach Assessment/ Development Center. Twórca narzędzi AC/DC oraz trener umiejętności asesorskich. Wspierała rekrutację menadżerów średniego i wyższego szczebla do pionów sprzedażowych, usługowych, technicznych, IT. Współautorka książki „Assessment/Development Center. Poznaj najskuteczniejszą metodę oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy”(OnePress).

 

Wystąpienia

Z