Małgorzata Zachorowska

Małgorzata Zachorowska

Prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia HR

O prelegencie

Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w zarządzaniu działami personalnymi na poziomie kraju i regionu, miedzy innymi w takich firmach, jak: Levi Strauss Polska, PepsiCo Restaurants Europa Środkowowschodnia, Tesco Europa Środkowowschodnia, Shell Europa, AC Nielsen Europa, Kompania Piwowarska Polska. W ramach tych stanowisk zajmowała się tworzeniem i wdrażaniem strategii organizacyjnej, budowaniem efektywnych systemów wynagrodzeń, identyfikacją i rozwojem talentu organizacyjnego, kreowaniem kultury organizacyjnej i marki pracodawcy oraz budowaniem zaangażowania pracowników.  Dyrektor zarządzająca Zachorowska & Partners, członek Rady Ekspertów THINK TANK. Dyrektor zarządzająca Zachorowska & Partners, wykładowca na Uczelni Łazarskiego. Członek i współtwórca Stowarzyszenia Interim Managers.

 


Wystąpienia

Z