Marcel Horvath

Marcel Horvath

Dyrektor International Partnerships and Strategic Alliances Virgin Pulse

O prelegencie

Przez ostatnie 4 lata pomagał wdrażać największy na świecie i  okrzyknięty największym sukcesem program strategii zaangażowania i zdrowia w setkach globalnych i lokalnych firm a także był świadkiem niebywałych przemian kulturowych, które temu towarzyszyły. Ostatnio przewodzi partnerstwom międzynarodowym i sojuszom strategicznym w Virgin Pulse w Europie, krajach Azji i Pacyfiku. Historie sukcesu i przemian klientów Virgin Pulse  oraz zmiany życia ich pracowników na lepsze, dają mu energię do codziennego działania.
____________________________________________

Marcel Horvath is working at Virgin Pulse as a Director of International Partnerships and Strategic Alliances. In the past 4 years, Marcel has helped to implement the world’s largest and most successful health and engagement initiative for employees into hundreds of global and local companies and witnessed some incredible cultural transformations. Currently, Marcel is leading the international partnerships and strategic alliances of Virgin Pulse across Europe and APAC region. It is the success stories of Virgin Pulse clients and changing employees’ lives for good that gets Marcel out of the bed day in and day out.

Wystąpienia

Z