Marcin Żółtek

Marcin Żółtek

Prezes PZU PTE, Dyrektor Inwestycyjny, zarządzający aktywami o wartości ponad 20 mld PLN.

O prelegencie

Do 2017 roku prezes Aviva PTE, zarządzającego 30 mld zł aktywów drugiego co do wielkości otwartego funduszu emerytalnego w Polsce. Wcześniej członek zarządu, dyrektor inwestycyjny i zarządzający portfelem papierów dłużnych w tej spółce. W latach 1999-2008 w Commercial Union. Jako szef departamentu odpowiadał za strategię inwestycyjną i zarządzanie papierami wartościowymi o stałej stopie dochodu z jednym z największych portfolio w Polsce o wartości 13 mld zł. Karierę na rynku finansowym rozpoczynał w 1998 roku w Banku Pekao SA. w zespole obrotu kredytami i pochodnych kredytowych oraz zespole finansowania strukturalnego. Wcześniej pracował naukowo na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, którego jest absolwentem.
Ukończył Podyplomowe Studia dla Menedżerów Sektora Usług Finansowych i Ubezpieczeniowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia doktoranckie na tej uczelni. Jest również absolwentem programu Harvard ManageMentor organizowanego przez ICAN Institute. Posiada certyfikat Oxford Blockchain Strategy Programme.

Wystąpienia

Z