Michał Bukowski

Michał Bukowski

Konsultant biznesowy, coach i trener od osiemnastu lat czynnie działający na polskim rynku.

O prelegencie

Konsultant biznesowy, coach i trener od osiemnastu lat czynnie działający na polskim rynku. Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu zmian kultury przywództwa oraz poprawy efektywności działów obsługi, sprzedaży i produkcji. Od siedmiu lat bada i rozwija zasady improwizacji, błędnie rozumianej, jako coś przypadkowego i nieprzewidywalnego. Doświadczenia zdobyte na polu tych eksperymentów i ćwiczeń przenosi do szkoleń i programów rozwojowych.  Jest współtwórcą kategorii Mentoring Theater w Polsce.

Wystąpienia

Z