Mirella Kruger

Mirella Kruger

Z-ca dyrektora handlowego ds. serwisu posprzedażowego Polmed

O prelegencie

Kilkunastoletnie doświadczenie jako Sales Manager w branży motoryzacyjnej.
W Polmed od 3 lat  na stanowisku z-cy dyrektora handlowego ds. serwisu posprzedażowego. Zarządza 200 osobowym zespołem Telefonicznego Centrum Obsługi Pacjenta.Wystąpienia