Nikolay Kirov

Nikolay Kirov

Praktyk z zapleczem naukowym, wykładowca, doradca, mówca inspiracyjny

O prelegencie

Praktyk z zapleczem naukowym. Od 1996 r. wykładowca, doradca, mówca inspiracyjny, trener w zakresie.:
• Negocjacji, Budowania Relacji i Kreowania Wartości Dodanej w Biznesie
• Przywództwa, strategii i wdrażania zmian organizacyjnych
• Rozwiązywania konfliktów i komunikowania się
• Negocjacji Strategicznych i Międzykulturowych
• Zarządzania sobą, zespołem oraz zarządzania własną energią: ciałem, emocjami i umysłem.
Instruktor Calligraphy Health System - Calligraphy Yoga - odmiana QiGong oraz ZEN Coaching praktyk.
Certyfikowany w narzędziach diagnostycznych: FRIS, MPA, MTQ48, Reiss Motivation Profile.