Piotr Voelkel

Piotr Voelkel

Współwłaściciel Grupy Kapitałowej Vox, przedsiębiorca, znawca sztuki i promotor polskiego designu, mecenas wielu projektów kulturalnych i edukacyjnych

O prelegencie

Piotr Voelkel jest współwłaścicielem Grupy Kapitałowej Vox – firm z branży budownictwa, wykończenia i aranżacji wnętrz, współtwórcą Concordia Design – centrum designu i kreatywności w Poznaniu, Założycielem  School of Form – pierwszej w Polsce międzynarodowej uczelni wyższej projektowania,  założycielem Fundacji Vox-Artis Promocji Polskiej Sztuki Współczesnej oraz prezesem Wielkopolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, którego kolekcja współtworzy stałą ekspozycję sztuki współczesnej w poznańskim Muzeum Narodowym. Od 2008 r. jest prezesem Instytutu Rozwoju Edukacji, który pełni funkcje założyciela Uniwersytetu SWPS. Jest współwłaścicielem Collegium Da Vinci w Poznaniu oraz Zespołu Szkół Da Vinci: szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum akademickich. Jest mecenasem wielu projektów kulturalnych i edukacyjnych. W 2014 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju i promocji polskiej przedsiębiorczości oraz za osiągnięcia w działalności społecznej. W 2016 roku otrzymał nagrodę Wizjonera 2016 przyznawaną przez Dziennik Gazety Prawnej wiodącym postaciom polskiego biznesu. Przedsiębiorcom, którzy z powodzeniem realizują wartościowe przedsięwzięcia, pomimo napotkanych trudności. Ludziom, którzy myślą perspektywicznie i nie boją się wyzwań.

Wystąpienia

Z