prof. Cezary Wójcik

prof. Cezary Wójcik

Ekonomista, prof. nadzw., dr hab., profesor SGH, założyciel i dyrektor Center for Leadership. Łączy dorobek naukowy z zakresu makroekonomii i przywództwa.

O prelegencie

Pracował i studiował na Uniwersytecie Harvarda, gdzie m.in. ukończył Master Class for Leadership Educators. Jest także absolwentem programów z zakresu zarządzania i przywództwa na IESE Business School i HEC Paris. W 2011 wyróżniony Letter of Achievement za wkład w rozwój przywództwa przez Harvard Kennedy School Government, gdzie był również członkiem zespołu dydaktycznego flagowego kursu z przywództwa dla wyższej kadry menadżerskiej sektora publicznego i prywatnego. W Polsce prowadzi wykłady, szkolenia i konsultacje z zakresu makroekonomii i integracji walutowej oraz przywództwa dla organizacji prywatnych, głównie globalnych korporacji. Jest wykładowcą przywództwa dla menadżerów wyższego szczebla na Doctoral Business Administration w Polskiej Akademii Nauk.Zaangażowany w działalność publiczną, m. in. jako: autor obu najważniejszych raportów na temat przyjęcia euro w Polsce, Założyciel i Dyrektor Biura ds. Integracji ze Strefą Euro NBP, członek Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, główny doradca ekonomiczny banku WestLB Polska, ekspert Komisji Europejskiej. Jako jedyny Polak pracował w trzech bankach centralnych na świecie: Europejskim Banku Centralnym, Narodowym Banku Austrii i NBP. Pracował dla organizacji międzynarodowych, np. w Wiedeńskim Instytucie Badań Porównawczych. Prof. Wójcik jest autorem lub współautorem wielu artykułów naukowych oraz dziewięciu książek wydanych w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii, Estonii i na Węgrzech. Jego prace były publikowane i cytowane w renomowanych dziennikach zagranicznych, w „The Guardian”, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, „Die Zeit”, „Handelsblatt”. Regularnie publikuje w dziennikach krajowych, m.in. w „Rzeczpospolitej” i „Gazecie Wyborczej”.

Wystąpienia

Z