prof. SGH, dr hab. Tomasz Rostkowski

prof. SGH, dr hab. Tomasz Rostkowski

Kierownik Zakładu Zarządzania Kapitałem Ludzkim Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

O prelegencie

Od ponad 20 lat działa w środowisku HR. Pracował w doradztwie oraz pełnił funkcję dyrektora personalnego – pełnomocnika zarządu. Budował narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim oraz prowadził liczne projekty z obszaru budowy i optymalizacji organizacji. Obszary jego specjalizacji to budowanie strategii ZKL oraz projektowanie efektywnych systemów zarządzania. Jego doświadczenie obejmuje też doradztwo w projektach rozwoju (budowa systemów kompetencyjnych, ocen okresowych oraz narzędzi AC/DC) oraz realizację projektów zarządzania zmianami na poziomie regulacji prawnych (państwa), grup przedsiębiorstw i organizacji publicznych, poszczególnych przedsiębiorstw i grup pracowników. Prowadził systemów wynagradzania, dobrych praktyk ZKL, doradztwa zawodowego, rynku pracy, kompetencji menedżerskich i przywództwa. Prowadził szereg konferencji oraz sympozjów. Jest autorem wielu książek i ponad 150 artykułów o tematyce Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Stale współpracuje z licznymi przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi w Polsce i za granicą.


Wystąpienia