Robert Moreń

Robert Moreń

Dyrektor ds. komunikacji Benefit Systems

O prelegencie

Dyrektor ds. komunikacji w firmie Benefit Systems (m.in. karta MultiSport), działającej w Polsce a także w Czechach, na Słowacji, w Bułgarii, Chorwacji i Grecji. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego i Oklahoma State University. W 1993 roku otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i German Marshall Fund za najlepszy debiut dziennikarski. Był m.in. dyrektorem komunikacji w Banku Pekao SA, w PLL LOT oraz w firmie MoneyGram.

Wystąpienia

Z