Roman Wieczorek

Roman Wieczorek

W latach 2010-2016 jako pierwszy i jedyny Polak pełnił funkcję członka zarządu światowego Grupy Skanska z siedzibą w Sztokholmie, pełniąc funkcję wiceprezesa wykonawczego zarządu.

O prelegencie

Przez istotną część kariery zawodowej był związany z jedną z największych firm budowlano - deweloperskich na świecie, szwedzkim koncernem Skanska. W latach gdy aktywnie tam pracował, przychody Skanska sięgały 70 mld zł rocznie, a firma zatrudniała ponad 50 tysięcy pracowników na kilku kontynentach.

W okresie 18 lat tej współpracy pełnił różne funkcje menedżerskie:
•             Dyrektora oddziału Skanska w Lesznie
•             Wiceprezesa, a potem przez blisko 5 lat Prezesa Zarządu Skanska w Polsce (2002 - 2009)
•             Przez 7 lat, jako pierwszy i jedyny Polak w 130 letniej historii Firmy, był członkiem Zarządu Światowego Grupy Skanska z siedzibą w Sztokholmie, pełniąc funkcję Wiceprezesa Wykonawczego Zarządu (2010 - 2016)
•             W latach 2015 - 2016 pełnił także funkcję Prezesa Zarządu Skanska Czechy i Słowacja z siedzibą w Pradze.

W 2016 roku zakończył karierę zawodową rozumianą jako bardzo operacyjną działalność menedżerską. Dzisiaj, dzieląc się zdobytym doświadczeniem zawodowym i życiowym, spełnia się w roli doradcy biznesowego, mentora, wykładowcy, mówcy. Współpracuję także z Uczelniami Wyższymi, firmami, fundacjami, zasiadając w różnych ich gremiach doradczych lub kontrolnych.