Tomasz Krzeszowski – Waloszek

Tomasz Krzeszowski – Waloszek

Praktyk biznesu, psycholog, coach

O prelegencie

Ekspert HR, konsultant, coach i trener biznesu. Posiada doświadczenie w pracy w obszarze HR dla ogólnopolskich i międzynarodowych spółek korporacyjnych. Menedżer HR spółki Everest Finanse S.A., odpowiedzialny za projektowanie i wdrażanie strategii zarządzania kapitałem ludzkim. Jest absolwentem Studiów Menedżerskich w warszawskiej SGH oraz psychologii na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu.

Wystąpienia

Z