BUDOWANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ FIRMY PRZEZ ZARZĄDZANIE DOŚWIADCZENIEM PRACOWNIKA

1. Od customer experience do employeee experience, czy jednak inaczej?

2. Co oznacza zarządzanie pracownikami przez employee journey?

3. Od silosów do współpracujących ze sobą zespołów – to jest możliwe!

Prowadzący