HYPERREALITY – PRZYSZŁOŚĆ DZIEJE SIĘ TERAZ

Wszyscy czujemy, że świat nie biegł nigdy tak szybko jak biegnie dziś. Część z nas rozumie także, że dziś jest najspokojniejszy dzień nasze zawodowej przyszłości. Ale co sprawia, że tak właśnie jest? Czy to rosnąca kompleksowość zjawisk gospodarczych? A może dostępna moc ograniczenia? Sztuczna inteligencja i wirtualna rzeczywistość? A może atak młodych generacji pracowników, o nieograniczonym i niespotykanym do tej pory darmowym dostępie do nauki. Warto znać te przyczyny, aby reagować odpowiednio.  Przeprowadzone badania pokazują, że większość z nas dostrzega zmiany, ale nie uważa, że wpłyną one na nas, naszą prace i nasze organizacje. Wierzymy też, że jest ktoś kto kontroluje zmiany tak aby nie stało się nic złego. W konsekwencji nie przygotowujemy naszych organizacji i samych siebie do nadchodzących zmian.  Wiele teorii oraz metod zarządzania organizacjami przestaje właśnie funkcjonować. Konieczny jest zestaw nowych teorii oraz metod działania, które pozwolą zaadoptować się przedsiębiorstwa w nowej rzeczywistości. Hyperreality to czas jednego zwycięscy, lider branży bierze wszystko, warto pierwszym rozpocząć proces adaptacji, aby wygrać ten wyścig.

Prowadzący