RELACJE I KOMUNIKACJA: 4.0 CZY RÓŻNE PRĘDKOŚCI

Obecnie w wielu firmach występuje niezwykłe zróżnicowanie jeśli chodzi o kapitał ludzki. Oprócz tradycyjnych różnic wynikających z różnorodności grup zawodowych czy związanych z płcią, wiele firm mierzy się z wyzwaniem jakie niesie ze sobą występowanie w firmie przedstawicielu czterech różnych pokoleń (Baby Boomers, X, Y czy Z). Przedstawiciele tych pokoleń oraz różnych grup zawodowych mają inne potrzeby związane z relacjami w pracy. Na to często nakłada się wyzwanie związane z rozproszeniem geograficznym firmy, strukturą firmy czy specyfiką danej branży. Kluczowym aspektem budowania i utrzymywania efektywnych relacji zawodowych, które mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej firmy, jest komunikacja. W firmach o znaczącym zróżnicowaniu w kapitale ludzkim istnieje potrzeba docierania w różny sposób z komunikatami firmowym. Nie we wszystkich środowiskach tradycyjne formy komunikacji zdają egzamin. Zarówno relacje jak i komunikacja stanowi prawdziwe wyzwanie dla przedstawicieli działów personalnych, od których to kadra zarządzająca oczekuje pełnienia roli „integratora” w firmie. Uczestnicy naszego panelu dyskusyjnego spróbują zmierzyć się z pytaniem: Jak poradzić sobie z wyzwaniem jakim są Relacje i Komunikacja w świecie 4.0?

Prowadzący

Z