Stawiamy ważne pytania

Żyjemy i pracujemy w trudnym okresie, w którym HR wciąż musi realizować swoje podstawowe zadania. Jednocześnie jednak jego rola się zmienia: nie tylko staje się partnerem biznesowym, ale może stać się także liderem czasu niepewności, prowadzącym zespoły przez meandry złożonej rzeczywistości.

Aby to osiągnąć, HR musi stawiać na dane i efektywność.  Ale z drugiej strony musi być też źródłem empatii i zrozumienia. Dlatego serce i rozum nie mogą się dziś wykluczać; muszą współpracować i wzajemnie się uzupełniać.

Podczas Kongresu Kadry poruszymy tematy, które wpisują się w hasło główne Kongresu (HR serca i rozumu), przekładając się na cztery praktyczne bloki tematyczne: Zdalny HR, HR oparty na danych, Efektywny Lider, Zdrowie: nowy priorytet. Prelekcje i dyskusje towarzyszyć nam będą przez dwa dni Kongresu.

Poznaj program

HR serca…
…i rozumu

Rozpoczęcie Kongresu Kadry

Monika Nowacka-Sahin
CEO, meet&grow

Nurtownik HR: wyniki drugiej edycji badania

Michał Łysik
Dyrektor działu badań i sprzedaży, Experience Institute
Dawid Zaraziński
Dyrektor komunikacji, meet&grow

Prezentujemy wyniki naszego autorskiego badania, w którym pytamy o to, co dla praktyków HR jest obecnie ważne. Czy wellbeing rzeczywiście stał się jednym z najważniejszych obszarów? Jak zmieniła się sytuacja w kwestii benefitów pozapłacowych? Czy firmy przemodelowały swoje podejście do tego tematu?

FaceOff: Wpływ oceny wyglądu na podejmowane decyzje w biznesie

Diana Nowek
Diana Nowek
PhD Reasercher, Vienna University of Business and Economics

1/100 sekundy wystarczy, aby ocenić drugą osobę i przypisać jej konkretne cechy charakteru: wyłącznie na podstawie wyglądu twarzy i pierwszego wrażenia. Ma to wpływ na nasze decyzje w procesie rekrutacji, sprzedaży czy negocjacji. Czy powinno się zatem oceniać CV bez zdjęć kandydatów? Jak bardzo stronnicze i osobiste są nasze pierwsze wrażenia? 

Badania pokazują, że zaufanie jest podstawą skutecznych działań i rozwoju firm. W swoim otoczeniu szukamy więc ludzi, którzy wyglądają na godnych zaufania. Robimy to podświadomie i w ułamku sekundy, skanując twarze ludzi. Efekt błyskawicznych ocen na podstawie wyglądu został wzmocniony w ostatnich miesiącach, gdy większość spotkań zaczęła odbywać się online. Dostajemy coraz mniej czasu na poznanie drugiej strony, często na ekranie obserwujemy tylko twarze odbiorców. Bazujemy więc na silnie powierzchownych ocenach ludzi. Prowadzi to do stronniczości w ocenie, uprzedzeń, projekcji oraz innych efektów związanych z pierwszym wrażeniem. Z tego powodu chciałabym omówić cechy, jakie przypisujemy ludziom na podstawie konkretnego wyglądu. A także poruszyć temat oceny CV ze zdjęciami oraz związanych z tym pułapek.

-

Przerwa kawowa ☕

Pracownicze Plany Kapitałowe – Wyzwania i szanse. Doświadczenia podmiotów z I fazy

Robert Zapotoczny
Prezes, PFR Portal PPK

– Czym jest sukces w PPK?
– Wdrożenie PPK w 5 krokach i ważne daty.
– Szanse i wyzwania w procesie wdrażania programu – doświadczenia podmiotów z I fazy.
– PPK jako benefit.
– „Przed i po wdrożeniu” - wsparcie oferowane przez PFR Portal PPK.

Łączymy sprzeczności, ufamy wszystkim, zmieniamy siebie

Władysław Grochowski
Prezes i współwłaściciel, Arche
Marek Skała
Właściciel, MEGALIT IS

Zapraszamy na wywiad ciekawy i sensacyjny zarazem. Dla HR-owców i dla kadry zarządzającej. Właściciel i prezes, który publicznie deklaruje, ze ufa wszystkim to osoba wyjątkowa i zaskakująca. Jeśli jednak ma także wyjątkowe sukcesy biznesowe – to warto skorzystać z tak zaskakującej inspiracji w trudnych czasach?
Oto kilka myśli, które pojawiają się w deklaracjach Władysława Grochowskiego, Prezesa Arche. "Nie oczekujmy, że zmienimy innych. Zmiany zacznijmy od siebie. Od tego na co mamy wpływ. Tyle możemy i aż tyle. Każdego dnia, w każdej chwili. To jest dużo łatwiejsze i skuteczniejsze, a przy tym daje wiele zadowolenia". Matur ę zdał tylko dlatego… że przyszedł do szkoły. Porzucił szkołę zafascynowany fotografią, ale dopuszczono go w drodze wyjątku, w dniu matury. "Na studia wybrałem szkołę filmową, ale nie dlatego że mnie film interesował, ale tylko dlatego że tam było 27 kandydatów na 1 miejsce. Jakbym się nie dostał to nie byłoby problemu. No, ale dostałem się". Potem został…wójtem. "W wyborach samorządowych w 1990 roku proboszcz namówił mnie żebym został wójtem. Jak już nim zostałem to połowę pracowników zwolniłem, a drugiej połowie dałem pieczątki «z upoważnienia wójta» Był jeden warunek, że jak pojawił się interesant to tego samego dnia musieli załatwić sprawę". Dziś zarządza z sukcesem wieloma hotelami i nieruchomościami. Takimi z duszą.

-

Przerwa obiadowa 🥗

Jak skutecznie projektować hybrydowy model pracy?

Dominika Zielińska
Co-CEO & Head Architect, Workplace
Bogusz Parzyszek
CEO & Founder, Workplace

Dlaczego, kiedy i komu pracuje się lepiej z biura czy z domu? Co zachęci pracowników do powrotu do biura? Jak budować poczucie przynależności w hybrydowym modelu pracy? Odpowiedzi na te pytania przynoszą wyniki badań studia Workplace prowadzonych w ramach globalnej ankiety instytutu Leesman. Co zachęci pracowników do powrotu do biura?

Dominika Zielińska zaprezentuje wyniki badań studia Workplace prowadzonych w ramach globalnej ankiety instytutu Leesman. Dobrostan człowieka, zdrowie fizyczne i psychiczne, wymiana wiedzy, poczucie przynależności do organizacji oraz work-life balance to w tej chwili kluczowe obszary, niezbędne do efektywnego i skutecznego działania każdej organizacji. Ponad 125 tys. odpowiedzi pokazuje aktualne tendencje, dając wyjątkowy obraz tego, jak pracownicy na całym świecie zaadaptowali się do pracy z domów. Zrozumienie ich potrzeb jest kluczowe, by skutecznie je wspierać poprzez holistyczne podejście do modelu pracy hybrydowej, łączącego fizyczne i wirtualne przestrzenie i środowiska pracy.

Zarządzanie zespołem rozproszonym

Monika Smulewicz
Partner, dyrektor zarządzająca outsourcingiem kadr, płac i rachunkowości, Grant Thornton

Zdalne zespoły zdominowały obecnie rzeczywistość biznesową wielu firm. Nie należy się jednak spodziewać, że po wygaśnięciu pandemii mocno stracą na popularności. Jak zatem działać, żeby wydobyć z nich wszystko, co najlepsze i uzyskać maksymalną efektywność biznesową? Oto tematy, które poruszę w swoim wystąpieniu:
- Złoty Graal skuteczności w zarządzaniu rozproszonym zespołem. To nie odhaczona czeklista czy regularne spotkania przesądzają o sukcesie w warunkach zdalnej współpracy, ale biznesowe środowisko, w którym dominuje poczucie wspólnoty i wysoki poziom zaangażowania.
- Podstawy organizacji pracy rozproszonego zespołu. Jak ustalić kluczowe reguły służące dobrej komunikacji, skuteczności wykonywania zadań oraz unikaniu nieporozumień.
- Budowanie wspierającego środowiska zdalnej współpracy. Przy mistrzowskim poziomie zarządzania z rozproszonego zespołu można wydobyć więcej niż w warunkach stacjonarnych. Jak to zrobić?
- Wyzwania i sposoby radzenia sobie z nimi. Trudne sytuacje w biznesie nie są wyjątkiem, jednak praca zdalna niesie specyficzne dla siebie zagrożenia. Jak sobie z nimi radzić?

-

Przerwa kawowa ☕

Nagie przywództwo – nowa konkurencja w trudnych czasach

Izabela Stachurska
Międzynarodowy konsultant i trener przywództwa, The Shift

Nadszedł czas, żeby zmienić myślenie w organizacjach o tym, co to znaczy być skutecznym. Obecna rzeczywistość woła o nową perspektywę, inne postawy liderów. Zdrowa kultura organizacyjna stała się nie tylko warunkiem efektywności, ale i przewagą konkurencyjną na rynku.

W gremiach związanych z przywództwem (badacze i naukowcy, biznesmeni, szefowie organizacji, nowocześni politycy) pojawił się konsens uznający przywództwo partycypacyjne i transformacyjne jako jedyną skuteczną odpowiedź na zmienną rzeczywistość, zaburzenia w świecie w wyniku pandemii, potrzeby globalne i procesy społeczne. Zmiana perspektywy i sposobu przewodzenia i tym samym wpływania na pracowników, budowania w nich zaangażowania i odpowiedzialności jest dla wielu liderów na wszystkich poziomach organizacji wyzwaniem ze względu na dotychczasowe nawyki, utarte sposoby myślenia, a także wewnętrzne ograniczenia. Jak HR może zmienić status quo? Jak zacząć zmieniać kulturę przywództwa i kulturę organizacji? Jak wesprzeć liderów, Jak poradzić sobie z naturalnymi barierami, które napotkamy.

Koniec z poprawnością w organizacji!

Artur Pęksyk
Dyrektor marketingu i sprzedaży oraz członek zarządu, PORTA KMI POLAND SA
Martyna Rybka
HR Dyrektor, PORTA KMI POLAND SA

Dlaczego w organizacji hołdujemy przekazowi „precz z work-life balance”? Co oznacza dla nas „human to human”? Skąd wzięła się u nas kobieta na „sztandarze”? I z czym idziemy w przyszłość?

Opowiemy o tym, dlaczego w PORTA – w firmie z ponad 25-letnią tradycją – otwieramy się na nowe, niekoniecznie zgodnie z trendem, czasami wręcz pod wiatr. Pokażemy, jak zmagamy się z wyzwaniem bycia nowoczesnym liderem, dla którego liczą się ludzie i wartości.

Sukcesy HR w przemyśle – kejsy polsko-amerykańskie

Jarosław Gietner
Menedżer, General Electric Poland
Anna Ledwożyw
Dyrektor HR, BorgWarner Poland
Marek Skała
Właściciel, MEGALIT IS

Amerykański rozum i polskie serce – jak pogodzić je z sukcesem w przemyśle inżynieryjnym? Pokażemy kilka przypadków, w których intuicja, podejście coachingowe, inteligencja społeczna przyniosły spektakularne zmiany, widoczne także w nieczułym Excelu. Rzecz praktyczna, dla inżynierów i psychologów jednocześnie. Podzielimy się doświadczeniem z trzech różnych perspektyw: (1) menedżerki HR amerykańskiej korporacji, budującej efektywną organizację poprzez łączenie twardego pragmatyzmu i słowiańskiej duszy; (2) menedżera korporacji przemysłowej a równocześnie coacha i trenera otwierającego rozum menedżerów na serce oraz (3) trenera warsztatowego i mówcę inspiracyjnego, który od 25 lat wspiera wzrost rezultatów polskich firm przemysłowych. Mamy za sobą kilkaset projektów rozwojowych w kilkudziesięciu firmach inżynieryjnych (energetyka, paliwa, automotive, budownictwo i inne). To, co decydowało o ich sukcesie to sensowne łączenie biznesowych oczekiwań zarządów i produkcji z podejściem ludzkim, HR-owym. Jesteśmy inżynierami i ekonomistami – doskonale rozumiemy oczekiwania zarządów, kadry kierowniczej. Jednocześnie długa praktyka HR-owa, coachingowa i szkoleniowo-rozwojowa dała nam podejście humanistyczne. Pokażemy konkretne rozwiązania, które przyniosły konkretne efekty – przydatne organizacjom, zarządom i pracownikom.

-

Przerwa kawowa ☕

Dyrygent i orkiestra – siła indywidualności, siła zespołu

Adam Sztaba
Kompozytor, pianista, dyrygent i producent muzyczny.

Orkiestra w niezmienionej formie funkcjonuje ponad 250 lat. Co sprawia, że w tak dynamicznie zmieniającym się świecie udało jej się przetrwać i nadal nas porusza? Warto pamiętać, że orkiestra to zespół kilkudziesięciu zróżnicowanych ludzi – w różnym wieku i mających odmienne doświadczenia. Czy powinni „mówić” jednym głosem, czy ta różnorodność jest właśnie jej największą wartością? To pytanie nie jest pozabawione kontekstu; na wielu bowiem płaszczyznach orkiestra przypomina nasze organizacje.
- Nuty to biznesplan orkiestry, żadna orkiestra nie zagra bez nut.
- Próby to nieustanna walka z czasem i utrzymaniem kondycji. Orkiestra z reguły ma trzy dni na odbycie prób do koncertu. Jak poprowadzić logistykę prób, by w piątkowy wieczór muzycy byli w pełni przygotowani i w jak najlepszej formie? Orkiestra próbuje również w sekcjach, aby rozwiązać rozmaite problemy w obrębie jednej grupy instrumentów.
- Dyrygent - praca na konflikcie czy partnerstwie, muzyk czy psycholog, wódz czy jeden z muzyków orkiestry? Jaka jest jego rola skoro muzycy mają swoje partie zapisane w nutach?
- Nuty to jeszcze nie jest dzieło! Ważna jest interpretacja, czyli enigmatyczne hasło oznaczające spojrzenie dyrygenta i orkiestry na dany utwór. Mimo zapisanych nut, to ludzie nadają im szczególny wymiar. Dlatego ta sama muzyka potrafi różnie zabrzmieć.
- Tworzenie repertuaru koncertowego - żadnej orkiestry nie stać na pustą widownię (muzyka również podlega prawom rynku) Praca w orkiestrze to z jednej strony tworzenie czegoś ulotnego i przenoszenie słuchacza w inny wymiar, a jednocześnie nieustanne zderzanie się z przyziemnością (ściśle określony czas prób, fizyczna praca, repertuar planowany na dwa lata do przodu itd.)
- Koncertmistrz orkiestry / koncertmistrz danej grupy instrumentalnej - jaka jest ich rola i czy muszą być indywidualnościami? Czy w orkiestrze istnieje hasło "łamania stereotypów"?
- Czym jest sukces orkiestry? Wpływy z biletów? Pozytywne reakcje krytyków? Widoczność orkiestry w mediach? Udzielanie się w komercyjnych wydarzeniach z repertuarem bardziej przystępnym?

Zakończenie pierwszego dnia Kongresu Kadry

Monika Nowacka-Sahin
CEO, meet&grow

Zaczynamy drugi dzień Kongresu Kadry!

Monika Nowacka-Sahin
CEO, meet&grow

Strategie szachowych mistrzów w działach HR

Michał Kanarkiewicz
Właściciel, Kanarkiewicz Strategy Consulting

Jakie są różnice między taktyką a strategią i w jaki sposób nawiązać między nimi współpracę w HR? Jak rozwijać i wykorzystać strategiczne myślenie w codzienności biznesowej HR-u? Czego każdy HR-owiec może nauczyć się od szachowych mistrzów świata: Garriego Kasparowa i Anatolija Karpowa?

Z tego wystąpienia dowiesz się jakie idee kryją się za szachowymi geniuszami i jak możesz przenieść je do świata HR. Dzięki tej prelekcji zdobędziesz inspirację i konkretne strategie do natychmiastowego wdrożenia u Ciebie i w Twojej firmie. Po zapisaniu i przepracowaniu wniosków z wystąpienia zrozumiesz w jaki sposób możesz dać szacha-mata rynkowi, na którym działasz.

Candidate Experience – czy znasz opinie swoich kandydatów z procesów rekrutacyjnych, które prowadzisz?

Dorota Gotowicka
HR Manager, igus
Aleksandra Banaszek
Specjalista ds. HR, igus

Candidate Experience jest zbiorem doświadczeń kandydatów do pracy w trakcie całego procesu rekrutacyjnego – od momentu zobaczenia ogłoszenia o pracę i podjęcie decyzji o przesłaniu swojego CV (a czasami nawet wcześniej, bo już od momentu pierwszej styczności z produktem bądź usługą danej firmy), po otrzymanie ostatecznej informacji zwrotnej o zatrudnieniu bądź odrzuceniu z procesu rekrutacyjnego. Autorki prezentacji stworzyły autorskie narzędzie badające zadowolenie i odczucia kandydatów z prowadzonych przez firmę igus Sp. z o.o. procesów rekrutacyjnych. W trakcie prelekcji podzielą się swoim doświadczeniami z budowania narzędzia, prowadzenia badania, efektywności i responsywności kwestionariusza oraz wyciągniętych po badaniu wnioskach.

Zdrowie pracownika, zdrowie firmy – wyniki raportu Medicover „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2020”

Małgorzata Nowak
Kierownik Działu Rozwoju Oferty Marketingowej, Medicover
Beata Wojciechowska
Menedżerka zespołu ds. profilaktyki i promocji zdrowia, Medicover

Jakie są najważniejsze problemy zdrowotne wśród pracowników? Jakie są aktualne trendy w obszarze dbania o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników? Jak wygląda ekonomiczna strona chorób, biorąc pod uwagę dni nieobecności pracownika w pracy? Odpowiedzi na te pytania przedstawimy w oparciu o najnowszy Raport „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2020” Stanowi on kompleksową analizę stanu zdrowia populacji pracowników znajdujących się pod opieką Medicover i opisuje główne problemy zdrowotne i czynniki wpływające na absencję chorobową. Raport obejmuje dane za okres 2018-2019 dotyczące ponad 347 tysięcy osób w wieku 18-67 lat. Raport obejmuje wyniki pracowników produkcyjnych, w tym pracujących zmianowo, biurowych, pracujących mobilnie oraz osób na stanowiskach decyzyjnych.

-

Studio Kongresu Kadry 🎙

-

Przerwa kawowa ☕

-

Studio Kongresu Kadry 🎙

Kluczowe elementy w candidate journey. Jak zadbać o efektywność procesu rekrutacji działając w duchu Human to Human?

Dariusz Rak
Country Manager, softgarden e-recruiting

Co łączy podcast na Spotify z KPI rekrutacyjnymi? Dlaczego rekruter powinien odwiedzać stronę Netfliksa? Na te pytania będę starał się odpowiedzieć w czasie mojej prezentacji. Skupię się na kluczowych punktach styku pomiędzy kandydatem a firmą rekrutującą. Spojrzenie na proces rekrutacji z perspektywy działań w duchu H2H to klucz do udanej rekrutacji online. Bazując na konkretnych przykładach (m.in. naszych klientów) podzielę się z Wami radami na to, jak podnieść efektywność procesu rekrutacji nie tracąc na dobrym candidate experience.

HR i technologia – nowa rzeczywistość i nowe narzędzia do zrozumienia swoich pracowników

Katarzyna Jaśniewicz
Product Manager, Teta HR (Unit4 Polska)

W trakcie ostatnich miesięcy regularnie przywoływano zdanie wypowiedziane przez Alvina Tofflera: „analfabetami XXI wieku nie będą ci, nie potrafią czytać czy pisać, ale ci, którzy nie potrafią się uczyć nowych rzeczy i oduczać starych (learn, unlearn i relearn)”.

W obliczu pandemii koronawirusa stwierdzenie to nabrało znaczenia praktycznego, a firmy by sprostać wyzwaniu nowej rzeczywistości zostały zobligowane do przejścia na zupełnie inny model funkcjonowania. W obliczu tych wyzwań mocno ewoluowała rola menedżera i działów HR, przyśpieszono też wdrażanie rozwiązań cyfrowych. W związku ze stanem epidemicznym i kryzysem ekonomicznym, zmiana podejścia do pracowników, dostosowywanie się do ciągle zmieniających się warunków będzie stałą, którą trzeba zaakceptować.

W tej sytuacji warto korzystać z rozwiązań, które mogą okazać się pomocne, jeśli nie kluczowe w funkcjonowaniu organizacji.

- Jak praca zdalna transformuje podejście do oceny efektowności pracowników.
- Jak budować zaangażowanie pracowników i sprawdzać ich nastroje.
- Dlaczego rozwiązania IT powinny wspierać, a nie przeszkadzać w codziennej pracy menedżerów.

-

Studio Kongresu Kadry 🎙

-

Przerwa kawowa ☕

-

Studio Kongresu Kadry 🎙

Moc podarunków świątecznych w kulturze wellbeingowej firmy

Łukasz Borysławski
Business Line Manager – Employee Benefits, Edenred Polska

Tradycja obdarowywania pracowników na święta jest silnie zakorzeniona w środowisku pracy i kulturze organizacyjnej firmy. Moc podarunku świątecznego jest siłą motywacji i zaangażowania pracowników, elementem well- beingowej firmy i wsparciem, którego pracownicy potrzebują szczególnie na „ciężkie czasy”.
- O jakich podarunkach na święta marzą obecnie pracownicy?
- Za co doceniają podarunki pre-paid, jak np. przedpłacone karty podarunkowe?
- Czy mimo pandemii nadal liczą na zachowanie tradycji świątecznych w firmie?
Weź udział w spotkaniu z przedstawicielami Edenred Polska. Poznaj najnowsze wyniki badania Edenred „Podarunek od szefa na święta” Edenred i sięgnij po rozwiązania, które wskazało ponad 40% ankietowanych.

Pensja czy benefity? Czy pensja może być benefitem?

Piotr Smoleń
Prezes zarządu, Symmetrical Labs

Jeśli zastanawiasz się:
- jak podtrzymać zaangażowanie, efektywność i zapał do pracy, mimo trudnych okoliczności,
- jak pozostać pracodawcą z wyboru i tworzyć miejsce pracy, które realnie wspiera pracowników,
- jak przy tym nie zapomnieć o optymalizacji procesów, kosztów i ułatwić pracę zespołom HR odpowiedzialnym za payroll...

...koniecznie poznaj nową kategorię świadczeń pozapłacowych: "salary benefits". Sprawdzą się najlepiej w złożonej rzeczywistości w jakiej żyjemy dziś i z której skutkami przyjdzie nam mierzyć się także w kolejnych miesiącach.

-

Studio Kongresu Kadry 🎙

-

Przerwa obiadowa 🍲

-

Studio Kongresu Kadry 🎙

Onboarding: standaryzacja, digitalizacja i profesjonalizacja

Piotr Hruszowiec
Co-founder, WOONITY.com

Czy jest konieczna? Jaki może mieć wpływ na zaangażowanie, fluktuację i wyniki biznesowe.
- Przemyślany, zaplanowany, przygotowany i profesjonalnie zrealizowany proces onboardingu nowych pracowników. Dlaczego jest koniecznością?
- Jaki ma wpływ na koszty rekrutacji i administracji HR? Jak oddziałuje na zaangażowanie i fluktuację? Jak buduje sukces biznesu?
- Gdzie onboarding na swój początek, a gdzie koniec? Dlaczego ma on większe znaczenie niż sądzono?
Opowiem o przykładach, zagrożeniach, wyzwaniach, korzyściach i trendach, które prowokują firmy do zredefiniowania onboardingu. Przytoczę interesujące historie, podam ciekawe dane. Spojrzymy na onboarding w kilku ujęciach.

-

Praca zdalna: zarządzanie kryzysowe czy codzienność i przyszłość?

Ewa Rudnik
Digital Transformation Manager, Danfoss

Jak to się stało, że byliśmy tak gotowi do pracy zdalnej w naszej firmie? Jak wyglądał proces zarządzania kryzysowego w trakcie pierwszych dni i tygodni pandemii? Co z nami zostało? Czego się nauczyliśmy? Czy jesteśmy gotowi na nowe pokolenie?
Praca w systemie całościowo zdalnym to nowość dla wielu nie tylko polskich przedsiębiorstw. W niektórych firmach nadal tylko „wybrani” pracują zdalnie. Są też takie organizacje, gdzie system ten już od dawna wpisany jest w politykę i kulturę firmy. Obecna sytuacja uświadomiła jednak większości, że w przyszłości jest to ich być albo nie być. Z doświadczenia wiem, że takie zmiany i ustalenie konkretnych procesów wspierających jest bardzo czasochłonne. Ale wierzę w to, że elastyczność w tym zakresie pozwoli organizacjom na skuteczne zarządzanie kryzysowe i pozyskiwanie najlepszych pracowników w przyszłości.

Kontrakt zespołowy – jak skutecznie wprowadzić pracę zdalną

Andrzej Dobrucki
Konsultant pracy zdalnej, założyciel World is Your Office

W moim wystąpieniu chciałbym Wam opowiedzieć o Kontrakcie Zespołowym – sprawdzonej metodzie na regulację środowiska pracy zdalnej, która zmniejsza tarcie kulturowe i pozwala na skuteczną współpracę wszystkich członków zespołu oraz całych przedsiębiorstw.

Opowiem Wam i zaproszę do przetestowania praktycznych wskazówek na bazie naszych własnych doświadczeń z małymi i dużymi zespołami, które postanowiły podjąć rękawicę „uzdalnienia”, by wykorzystać niesienie przezeń szanse, omijając przeszkody i mitygując ryzyko.

W roku 2020 praca zdalna przestała być „stworem z bagien” biznesu. Okazała się nierzadko koniecznością. Przy tej okazji wielu z nas miało okazję przekonać się, jak próba wdrożenia pracy zdalnej bez planu i „na hurraaa” może naruszyć fundament często budowanej latami kultury zespołowej. Od 2016 roku pomagamy budować kulturę zdalną w małych i dużych zespołach. Na podstawie kilku lat doświadczeń w różnych środowiskach – od w pełni stacjonarnych przez hybrydowe do całkowicie zdalnych, zgromadziliśmy bazę wiedzy na temat skutecznej pracy zdalnej.

W swoich webinariach opowiadamy o psychologii pracy zdalnej i o wymaganiach stawianych przed menedżerami oraz pracownikami wynikających z tego nowego środowiska pracy. W moim wystąpieniu chciałbym poruszyć zagadnienie, które mimo że wydaje się zupełnie oczywiste, to praktycznie nigdy nie jest wykorzystywane samo z siebie. Chodzi o kontrakt zespołowy, czyli umowę między członkami zespołu co do zasad i reguł związanych z pracą zdalną i pracą z domu. Przedstawię poszczególne elementy kontraktu: dlaczego, jak i co należy w nim zawrzeć oraz w jaki sposób taki kontrakt sfinalizować. Prezentacja pozostanie w duchu zwinności, która – tak jak praca zdalna – nie jest już opcją a koniecznością, szczególnie w dobie olbrzymiej zmienności i nieprzewidywalności na każdej w płaszczyźnie Waszego biznesu.

-

Studio Kongresu Kadry 🎙

-

Przerwa kawowa ☕

-

Studio Kongresu Kadry 🎙

Jak NIE dać się zwieść liczbom – typowe błędy w analizach HR

Karol Wolski
Change and Development Manager w Fideltronik, założyciel HRMAcademy

Każdy z nas, kto pracuje w dziale HR, analizuje dane. Nawet jeśli nie mamy wdrożonych zaawansowanych systemów raportowania, to analizujemy dane. Są to dane na temat wynagrodzeń, satysfakcji pracowników czy kompetencji. Większość z nas popełnia również błędy w analizach, które obniżają ich biznesową wartość. Błędy te dotyczą najczęściej uśredniania wyników, porównywania różnych grup pracowników, analizowania trendów oraz wizualizacji danych. Są one tak powszechne, że większość z nas przestaje je zauważać.
Podczas wystąpienia pokażę katalog błędów, które popełniamy w analizach w działach HR. Pokażę również jak w bardzo prosty sposób możemy je wyeliminować i znacząco podnieść jakość wniosków jakie wyciągamy z naszych danych. Wszystko to bez użycia dodatkowego skomplikowanego oprogramowania.

Jak „zdalnie” budujemy zaangażowanie liderów w Groupon SSC

Tomasz Kostrzębski
Senior Manager, Operations, Groupon SSC
Kamila Głodek
Senior HR Business Partner, Groupon SSC

Praktycznie o nietypowych warsztatach, dzięki którym udaje nam się utrzymać zaangażowanie liderów i wymianę doświadczeń „zdalnie”. Jak stworzyliśmy przestrzeń do wzajemnego uczenia się. Jak zadbaliśmy o buy-in dla tej inicjatywy pośród liderów. Jakie potrzeby zaadresowaliśmy do tej pory. Jak mierzymy efektywność tego rozwiązania.  

Opowiemy o nietypowym warsztacie realizowanym w 100% przez menedżerów dla menedżerów - jednym z wielu rozwiązań, dzięki którym udaje nam się utrzymać zaangażowanie liderów i realizować proces dzielenia się dobrymi praktykami z obszaru zarządzania, w zmiennej rzeczywistości SSC, i to pomimo trudnej izolacji społecznej spowodowanej pandemią. O tym (tylko teoretycznie prostym) pomyśle opowiemy z perspektywy HR (Kamila Głodek) i biznesu (Tomasz Kostrzębski).

Krok po kroku przedstawimy:

- profil i wyzwania lidera SSC,
- narodziny i ewolucję konceptu („przed” i „po” wejściu trybu pracy z domu),
- proces planowania i strukturę warsztatów,
- jak zadbaliśmy o buy-in dla tej inicjatywy pośród liderów,
- jakie potrzeby zaadresowaliśmy do tej pory,
- jak mierzymy efektywność tego rozwiązania (dane, dane!) i skąd wiemy, że to działa,
- nasze refleksje i „learningi” na przyszłość.

Uzupełnimy opowieść o kilka innych praktycznych narzędzi, które stosujemy w ramach programu rozwoju naszych liderów w SSC.

Wspieranie pracowników w zarządzaniu frustracją 

Sylwia Królikowska
Prezes zarządu, VDG Sp. z o.o.

Obecna sytuacja na świecie ma olbrzymi wpływ na kondycję emocjonalną naszych współpracowników. Coraz więcej osób doświadcza niepokoju i lęku, coraz więcej czuje się przytłoczonych, a także mówi wprost o doświadczanej frustracji. W trakcie wystąpienia zastanowimy się jak wspierać naszych pracowników w momentach, które są dla ich trudne emocjonalnie i jak pomagać im konstruktywnie radzić sobie z nieprzyjemnymi emocjami.

Uczestnicy poznają odpowiedzi na pytania:
- jak radzić sobie z niepokojem i lękiem, których doświadczają pracownicy w związku z niestabilną sytuacją i licznymi zmianami,
- jak wspierać pracowników z obniżonym nastrojem i jak reagować, gdy obserwujemy początki depresji,
- jak pomóc pracownikom ustalać obszary wpływu i wspierać ich w zarządzaniu frustracją,
- jak wzmacniać w pracownikach ich poczucie wpływu i zaufanie do samych siebie.

Zakończenie Kongresu Kadry 🎉

Monika Nowacka-Sahin
CEO, meet&grow