Stawiamy ważne pytania

Żyjemy i pracujemy w trudnym okresie, w którym HR wciąż musi realizować swoje podstawowe zadania. Jednocześnie jednak jego rola się zmienia: nie tylko staje się partnerem biznesowym, ale może stać się także liderem czasu niepewności, prowadzącym zespoły przez meandry złożonej rzeczywistości.

Aby to osiągnąć, HR musi stawiać na dane i efektywność.  Ale z drugiej strony musi być też źródłem empatii i zrozumienia. Dlatego serce i rozum nie mogą się dziś wykluczać; muszą współpracować i wzajemnie się uzupełniać.

Podczas Kongresu Kadry poruszymy tematy, które wpisują się w hasło główne Kongresu (HR serca i rozumu), przekładając się na cztery praktyczne bloki tematyczne: Zdalny HR, HR oparty na danych, Efektywny Lider, Zdrowie: nowy priorytet. Prelekcje i dyskusje towarzyszyć nam będą przez dwa dni Kongresu: pierwszy z wystąpieniami plenarnymi i drugi – podzielony na ścieżki: dwie dla uczestników, którzy spotkają się z nami w hotelu Arche oraz jedną, którą przygotowaliśmy z myślą o uczestnikach online.

Poznaj program

HR serca i rozumu
26/10/2020
Lider i Zdrowie
27/10/2020
HR zdalny i analityczny
27/10/2020
Ścieżka Online
27/10/2020
00:00 - 00:00

Dyrygent i orkiestra – siła indywidualności, siła zespołu

Adam Sztaba
Kompozytor, pianista, dyrygent i producent muzyczny.

Orkiestra w niezmienionej formie funkcjonuje ponad 250 lat. Co sprawia, że w tak dynamicznie zmieniającym się świecie udało jej się przetrwać i nadal nas porusza? Warto pamiętać, że orkiestra to zespół kilkudziesięciu zróżnicowanych ludzi – w różnym wieku i mających odmienne doświadczenia. Czy powinni „mówić” jednym głosem, czy ta różnorodność jest właśnie jej największą wartością? To pytanie nie jest pozabawione kontekstu; na wielu bowiem płaszczyznach orkiestra przypomina nasze organizacje.
- Nuty to biznesplan orkiestry, żadna orkiestra nie zagra bez nut.
- Próby to nieustanna walka z czasem i utrzymaniem kondycji. Orkiestra z reguły ma trzy dni na odbycie prób do koncertu. Jak poprowadzić logistykę prób, by w piątkowy wieczór muzycy byli w pełni przygotowani i w jak najlepszej formie? Orkiestra próbuje również w sekcjach, aby rozwiązać rozmaite problemy w obrębie jednej grupy instrumentów.
- Dyrygent - praca na konflikcie czy partnerstwie, muzyk czy psycholog, wódz czy jeden z muzyków orkiestry? Jaka jest jego rola skoro muzycy mają swoje partie zapisane w nutach?
- Nuty to jeszcze nie jest dzieło! Ważna jest interpretacja, czyli enigmatyczne hasło oznaczające spojrzenie dyrygenta i orkiestry na dany utwór. Mimo zapisanych nut, to ludzie nadają im szczególny wymiar. Dlatego ta sama muzyka potrafi różnie zabrzmieć.
- Tworzenie repertuaru koncertowego - żadnej orkiestry nie stać na pustą widownię (muzyka również podlega prawom rynku) Praca w orkiestrze to z jednej strony tworzenie czegoś ulotnego i przenoszenie słuchacza w inny wymiar, a jednocześnie nieustanne zderzanie się z przyziemnością (ściśle określony czas prób, fizyczna praca, repertuar planowany na dwa lata do przodu itd.)
- Koncertmistrz orkiestry / koncertmistrz danej grupy instrumentalnej - jaka jest ich rola i czy muszą być indywidualnościami? Czy w orkiestrze istnieje hasło "łamania stereotypów"?
- Czym jest sukces orkiestry? Wpływy z biletów? Pozytywne reakcje krytyków? Widoczność orkiestry w mediach? Udzielanie się w komercyjnych wydarzeniach z repertuarem bardziej przystępnym?

Koniec z poprawnością w organizacji!

Artur Pęksyk
Dyrektor marketingu i sprzedaży oraz członek zarządu, PORTA KMI POLAND SA
Martyna Rybka
HR Dyrektor, PORTA KMI POLAND SA

Dlaczego w organizacji hołdujemy przekazowi „precz z work-life balance”? Co oznacza dla nas „human to human”? Skąd wzięła się u nas kobieta na „sztandarze”? I z czym idziemy w przyszłość?

Opowiemy o tym, dlaczego w PORTA – w firmie z ponad 25-letnią tradycją – otwieramy się na nowe, niekoniecznie zgodnie z trendem, czasami wręcz pod wiatr. Pokażemy, jak zmagamy się z wyzwaniem bycia nowoczesnym liderem, dla którego liczą się ludzie i wartości.

00:00 - 00:00

Nurtownik HR: wyniki drugiej edycji badania

Dawid Zaraziński
Dyrektor komunikacji, meet&grow

Prezentujemy wyniki naszego autorskiego badania, w którym pytamy o to, co dla praktyków HR jest obecnie ważne. Czy wellbeing rzeczywiście stał się jednym z najważniejszych obszarów? Jak zmieniła się sytuacja w kwestii benefitów pozapłacowych? Czy firmy przemodelowały swoje podejście do tego tematu?

Sukcesy HR w przemyśle – kejsy polsko-amerykańskie

Jarosław Gietner
Menedżer, General Electric Poland
Anna Ledwożyw
Dyrektor HR, BorgWarner Poland
Marek Skała
Właściciel, MEGALIT IS

Amerykański rozum i polskie serce – jak pogodzić je z sukcesem w przemyśle inżynieryjnym? Pokażemy kilka przypadków, w których intuicja, podejście coachingowe, inteligencja społeczna przyniosły spektakularne zmiany, widoczne także w nieczułym Excelu. Rzecz praktyczna, dla inżynierów i psychologów jednocześnie. Podzielimy się doświadczeniem z trzech różnych perspektyw: (1) menedżerki HR amerykańskiej korporacji, budującej efektywną organizację poprzez łączenie twardego pragmatyzmu i słowiańskiej duszy; (2) menedżera korporacji przemysłowej a równocześnie coacha i trenera otwierającego rozum menedżerów na serce oraz (3) trenera warsztatowego i mówcę inspiracyjnego, który od 25 lat wspiera wzrost rezultatów polskich firm przemysłowych. Mamy za sobą kilkaset projektów rozwojowych w kilkudziesięciu firmach inżynieryjnych (energetyka, paliwa, automotive, budownictwo i inne). To, co decydowało o ich sukcesie to sensowne łączenie biznesowych oczekiwań zarządów i produkcji z podejściem ludzkim, HR-owym. Jesteśmy inżynierami i ekonomistami – doskonale rozumiemy oczekiwania zarządów, kadry kierowniczej. Jednocześnie długa praktyka HR-owa, coachingowa i szkoleniowo-rozwojowa dała nam podejście humanistyczne. Pokażemy konkretne rozwiązania, które przyniosły konkretne efekty – przydatne organizacjom, zarządom i pracownikom.

Łączymy sprzeczności, ufamy wszystkim, zmieniamy siebie

Władysław Grochowski
Prezes i współwłaściciel, Arche
Marek Skała
Właściciel, MEGALIT IS

Zapraszamy na wywiad ciekawy i sensacyjny zarazem. Dla HR-owców i dla kadry zarządzającej. Właściciel i prezes, który publicznie deklaruje, ze ufa wszystkim to osoba wyjątkowa i zaskakująca. Jeśli jednak ma także wyjątkowe sukcesy biznesowe – to warto skorzystać z tak zaskakującej inspiracji w trudnych czasach?
Oto kilka myśli, które pojawiają się w deklaracjach Władysława Grochowskiego, Prezesa Arche. Nie oczekujmy, że zmienimy innych. Zmiany zacznijmy od siebie. Od tego na co mamy wpływ. Tyle możemy i aż tyle. Każdego dnia, w każdej chwili. To jest dużo łatwiejsze i skuteczniejsze, a przy tym daje wiele zadowolenia. Matur ę zdał tylko dlatego… że przyszedł do szkoły. Porzucił szkołę zafascynowany fotografią, ale dopuszczono go w drodze wyjątku, w dniu matury. Na studia wybrałem szkołę filmową, ale nie dlatego że mnie film interesował, ale tylko dlatego że tam było 27 kandydatów na 1 miejsce. Jakbym się nie dostał to nie byłoby problemu. No, ale dostałem się. Potem został…wójtem. W wyborach samorządowych w 1990 roku proboszcz namówił mnie żebym został wójtem. Jak już nim zostałem to połowę pracowników zwolniłem, a drugiej połowie dałem pieczątki „z upoważnienia wójta”. Był jeden warunek, że jak pojawił się interesant to tego samego dnia musieli załatwić sprawę. Dziś zarządza z sukcesem wieloma hotelami i nieruchomościami. Takimi z duszą.

00:00 - 00:00

Nagie przywództwo – nowa konkurencja w trudnych czasach

Izabela Stachurska
Międzynarodowy konsultant i trener przywództwa, The Shift

Nadszedł czas, żeby zmienić myślenie w organizacjach o tym, co to znaczy być skutecznym. Obecna rzeczywistość woła o nową perspektywę, inne postawy liderów. Zdrowa kultura organizacyjna stała się nie tylko warunkiem efektywności, ale i przewagą konkurencyjną na rynku.

W gremiach związanych z przywództwem (badacze i naukowcy, biznesmeni, szefowie organizacji, nowocześni politycy) pojawił się konsens uznający przywództwo partycypacyjne i transformacyjne jako jedyną skuteczną odpowiedź na zmienną rzeczywistość, zaburzenia w świecie w wyniku pandemii, potrzeby globalne i procesy społeczne. Zmiana perspektywy i sposobu przewodzenia i tym samym wpływania na pracowników, budowania w nich zaangażowania i odpowiedzialności jest dla wielu liderów na wszystkich poziomach organizacji wyzwaniem ze względu na dotychczasowe nawyki, utarte sposoby myślenia, a także wewnętrzne ograniczenia. Jak HR może zmienić status quo? Jak zacząć zmieniać kulturę przywództwa i kulturę organizacji? Jak wesprzeć liderów, Jak poradzić sobie z naturalnymi barierami, które napotkamy.

00:00 - 00:00

FaceOff: Wpływ oceny wyglądu na podejmowane decyzje w biznesie

Diana Nowek
Diana Nowek
PhD Reasercher, Vienna University of Business and Economics

1/100 sekundy wystarczy, aby ocenić drugą osobę i przypisać jej konkretne cechy charakteru: wyłącznie na podstawie wyglądu twarzy i pierwszego wrażenia. Ma to wpływ na nasze decyzje w procesie rekrutacji, sprzedaży czy negocjacji. Czy powinno się zatem oceniać CV bez zdjęć kandydatów? Jak bardzo stronnicze i osobiste są nasze pierwsze wrażenia? 

Badania pokazują, że zaufanie jest podstawą skutecznych działań i rozwoju firm. W swoim otoczeniu szukamy więc ludzi, którzy wyglądają na godnych zaufania. Robimy to podświadomie i w ułamku sekundy, skanując twarze ludzi. Efekt błyskawicznych ocen na podstawie wyglądu został wzmocniony w ostatnich miesiącach, gdy większość spotkań zaczęła odbywać się online. Dostajemy coraz mniej czasu na poznanie drugiej strony, często na ekranie obserwujemy tylko twarze odbiorców. Bazujemy więc na silnie powierzchownych ocenach ludzi. Prowadzi to do stronniczości w ocenie, uprzedzeń, projekcji oraz innych efektów związanych z pierwszym wrażeniem. Z tego powodu chciałabym omówić cechy, jakie przypisujemy ludziom na podstawie konkretnego wyglądu. A także poruszyć temat oceny CV ze zdjęciami oraz związanych z tym pułapek.

Jak „zdalnie” budujemy zaangażowanie liderów w Groupon SSC

Tomasz Kostrzębski
Senior Manager, Operations, Groupon SSC
Kamila Głodek
Senior HR Business Partner, Groupon SSC

Praktycznie o nietypowych warsztatach, dzięki którym udaje nam się utrzymać zaangażowanie liderów i wymianę doświadczeń „zdalnie”. Jak stworzyliśmy przestrzeń do wzajemnego uczenia się. Jak zadbaliśmy o buy-in dla tej inicjatywy pośród liderów. Jakie potrzeby zaadresowaliśmy do tej pory. Jak mierzymy efektywność tego rozwiązania.  

Opowiemy o nietypowym warsztacie realizowanym w 100% przez menedżerów dla menedżerów - jednym z wielu rozwiązań, dzięki którym udaje nam się utrzymać zaangażowanie liderów i realizować proces dzielenia się dobrymi praktykami z obszaru zarządzania, w zmiennej rzeczywistości SSC, i to pomimo trudnej izolacji społecznej spowodowanej pandemią. O tym (tylko teoretycznie prostym) pomyśle opowiemy z perspektywy HR (Kamila Głodek) i biznesu (Tomasz Kostrzębski).

Krok po kroku przedstawimy:

- profil i wyzwania lidera SSC,
- narodziny i ewolucję konceptu („przed” i „po” wejściu trybu pracy z domu),
- proces planowania i strukturę warsztatów,
- jak zadbaliśmy o buy-in dla tej inicjatywy pośród liderów,
- jakie potrzeby zaadresowaliśmy do tej pory,
- jak mierzymy efektywność tego rozwiązania (dane, dane!) i skąd wiemy, że to działa,
- nasze refleksje i „learningi” na przyszłość.

Uzupełnimy opowieść o kilka innych praktycznych narzędzi, które stosujemy w ramach programu rozwoju naszych liderów w SSC.

09:00 - 00:00

Do it! Don't QUIT!

Agnieszka Owczarek
Prezes zarządu, Noble Health

Jak zachować POWER i motywację do działania? Jak zadbać o siebie i nie dać się zwariować? Zdrowie i odporność stały się tematem numer jeden, ale czy wiemy jak długoterminowo zadbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne? Jaką rolę pełni lider i zespół w trudnych sytuacjach stresu?

Czasu nie da się wydłużyć, a my nie jesteśmy maszynami. Dlatego tak skutecznym i efektywnym narzędziem jest mądre zarządzanie energią do działania. Określenie stałych rytuałów i schematów, które w określonych sytuacjach pomogą w podejmowaniu racjonalnych decyzji. Ostatni czas spotęgował wysiłek każdego niezależnie od stanowiska i branży, wiele osób wykorzystało już swoje rezerwy, ale czy wiemy jak je odbudować aby nie poddać się na półmetku?

00:00 - 00:00

Wspieranie pracowników w zarządzaniu frustracją 

Sylwia Królikowska
Prezes zarządu, VDG Sp. z o.o.

Obecna sytuacja na świecie ma olbrzymi wpływ na kondycję emocjonalną naszych współpracowników. Coraz więcej osób doświadcza niepokoju i lęku, coraz więcej czuje się przytłoczonych, a także mówi wprost o doświadczanej frustracji. W trakcie wystąpienia zastanowimy się jak wspierać naszych pracowników w momentach, które są dla ich trudne emocjonalnie i jak pomagać im konstruktywnie radzić sobie z nieprzyjemnymi emocjami.

Uczestnicy poznają odpowiedzi na pytania:
- jak radzić sobie z niepokojem i lękiem, których doświadczają pracownicy w związku z niestabilną sytuacją i licznymi zmianami,
- jak wspierać pracowników z obniżonym nastrojem i jak reagować, gdy obserwujemy początki depresji,
- jak pomóc pracownikom ustalać obszary wpływu i wspierać ich w zarządzaniu frustracją,
- jak wzmacniać w pracownikach ich poczucie wpływu i zaufanie do samych siebie.

Candidate Experience – czy znasz opinie swoich kandydatów z procesów rekrutacyjnych, które prowadzisz?

Dorota Gotowicka
HR Manager, igus
Aleksandra Banaszek
Specjalista ds. HR, igus

Candidate Experience jest zbiorem doświadczeń kandydatów do pracy w trakcie całego procesu rekrutacyjnego – od momentu zobaczenia ogłoszenia o pracę i podjęcie decyzji o przesłaniu swojego CV (a czasami nawet wcześniej, bo już od momentu pierwszej styczności z produktem bądź usługą danej firmy), po otrzymanie ostatecznej informacji zwrotnej o zatrudnieniu bądź odrzuceniu z procesu rekrutacyjnego. Autorki prezentacji stworzyły autorskie narzędzie badające zadowolenie i odczucia kandydatów z prowadzonych przez firmę igus Sp. z o.o. procesów rekrutacyjnych. W trakcie prelekcji podzielą się swoim doświadczeniami z budowania narzędzia, prowadzenia badania, efektywności i responsywności kwestionariusza oraz wyciągniętych po badaniu wnioskach.

00:00 - 00:00

Kontrakt zespołowy – jak skutecznie wprowadzić pracę zdalną

Andrzej Dobrucki
Konsultant pracy zdalnej, założyciel World is Your Office

W moim wystąpieniu chciałbym Wam opowiedzieć o Kontrakcie Zespołowym – sprawdzonej metodzie na regulację środowiska pracy zdalnej, która zmniejsza tarcie kulturowe i pozwala na skuteczną współpracę wszystkich członków zespołu oraz całych przedsiębiorstw.

Opowiem Wam i zaproszę do przetestowania praktycznych wskazówek na bazie naszych własnych doświadczeń z małymi i dużymi zespołami, które postanowiły podjąć rękawicę „uzdalnienia”, by wykorzystać niesienie przezeń szanse, omijając przeszkody i mitygując ryzyko.

W roku 2020 praca zdalna przestała być „stworem z bagien” biznesu. Okazała się nierzadko koniecznością. Przy tej okazji wielu z nas miało okazję przekonać się, jak próba wdrożenia pracy zdalnej bez planu i „na hurraaa” może naruszyć fundament często budowanej latami kultury zespołowej. Od 2016 roku pomagamy budować kulturę zdalną w małych i dużych zespołach. Na podstawie kilku lat doświadczeń w różnych środowiskach – od w pełni stacjonarnych przez hybrydowe do całkowicie zdalnych, zgromadziliśmy bazę wiedzy na temat skutecznej pracy zdalnej.

W swoich webinariach opowiadamy o psychologii pracy zdalnej i o wymaganiach stawianych przed menedżerami oraz pracownikami wynikających z tego nowego środowiska pracy. W moim wystąpieniu chciałbym poruszyć zagadnienie, które mimo że wydaje się zupełnie oczywiste, to praktycznie nigdy nie jest wykorzystywane samo z siebie. Chodzi o kontrakt zespołowy, czyli umowę między członkami zespołu co do zasad i reguł związanych z pracą zdalną i pracą z domu. Przedstawię poszczególne elementy kontraktu: dlaczego, jak i co należy w nim zawrzeć oraz w jaki sposób taki kontrakt sfinalizować. Prezentacja pozostanie w duchu zwinności, która – tak jak praca zdalna – nie jest już opcją a koniecznością, szczególnie w dobie olbrzymiej zmienności i nieprzewidywalności na każdej w płaszczyźnie Waszego biznesu.

00:00 - 00:00

Strategie szachowych mistrzów w działach HR

Michał Kanarkiewicz
Właściciel, Kanarkiewicz Strategy Consulting

Jakie są różnice między taktyką a strategią i w jaki sposób nawiązać między nimi współpracę w HR? Jak rozwijać i wykorzystać strategiczne myślenie w codzienności biznesowej HR-u? Czego każdy HR-owiec może nauczyć się od szachowych mistrzów świata: Garriego Kasparowa i Anatolija Karpowa?

Z tego wystąpienia dowiesz się jakie idee kryją się za szachowymi geniuszami i jak możesz przenieść je do świata HR. Dzięki tej prelekcji zdobędziesz inspirację i konkretne strategie do natychmiastowego wdrożenia u Ciebie i w Twojej firmie. Po zapisaniu i przepracowaniu wniosków z wystąpienia zrozumiesz w jaki sposób możesz dać szacha-mata rynkowi, na którym działasz.

00:00 - 00:00

Kontrakt zespołowy – jak skutecznie wprowadzić pracę zdalną

Andrzej Dobrucki
Konsultant pracy zdalnej, założyciel World is Your Office

W moim wystąpieniu chciałbym Wam opowiedzieć o Kontrakcie Zespołowym – sprawdzonej metodzie na regulację środowiska pracy zdalnej, która zmniejsza tarcie kulturowe i pozwala na skuteczną współpracę wszystkich członków zespołu oraz całych przedsiębiorstw.

Opowiem Wam i zaproszę do przetestowania praktycznych wskazówek na bazie naszych własnych doświadczeń z małymi i dużymi zespołami, które postanowiły podjąć rękawicę „uzdalnienia”, by wykorzystać niesienie przezeń szanse, omijając przeszkody i mitygując ryzyko.

W roku 2020 praca zdalna przestała być „stworem z bagien” biznesu. Okazała się nierzadko koniecznością. Przy tej okazji wielu z nas miało okazję przekonać się, jak próba wdrożenia pracy zdalnej bez planu i „na hurraaa” może naruszyć fundament często budowanej latami kultury zespołowej. Od 2016 roku pomagamy budować kulturę zdalną w małych i dużych zespołach. Na podstawie kilku lat doświadczeń w różnych środowiskach – od w pełni stacjonarnych przez hybrydowe do całkowicie zdalnych, zgromadziliśmy bazę wiedzy na temat skutecznej pracy zdalnej.

W swoich webinariach opowiadamy o psychologii pracy zdalnej i o wymaganiach stawianych przed menedżerami oraz pracownikami wynikających z tego nowego środowiska pracy. W moim wystąpieniu chciałbym poruszyć zagadnienie, które mimo że wydaje się zupełnie oczywiste, to praktycznie nigdy nie jest wykorzystywane samo z siebie. Chodzi o kontrakt zespołowy, czyli umowę między członkami zespołu co do zasad i reguł związanych z pracą zdalną i pracą z domu. Przedstawię poszczególne elementy kontraktu: dlaczego, jak i co należy w nim zawrzeć oraz w jaki sposób taki kontrakt sfinalizować. Prezentacja pozostanie w duchu zwinności, która – tak jak praca zdalna – nie jest już opcją a koniecznością, szczególnie w dobie olbrzymiej zmienności i nieprzewidywalności na każdej w płaszczyźnie Waszego biznesu.