Agnieszka Łądka-Barańska

Psycholog, konsultantka HR, doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego w obszarze pozytywnej psychologii pracy.

Jako doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego, prowadzi badania naukowe w obszarze pozytywnej psychologii pracy w tym: postaw pracowniczych i poczucia sensu. Bada czynniki wpływające na pozytywne zachowania pracowników w organizacjach (Positive Organizational Behawior – POB). Łączy wiedzę naukową i doświadczenie HRowe, zajmując się tym, co sprawia, że ludzie czują się szczęśliwi w pracy. Projektuje pozytywne interwencje psychologiczne dla biznesu i edukacji wzmacniające m.in. poziom zaangażowania, poczucie odpowiedzialności i sensu.

Data i temat wystąpienia: