Agnieszka Watrakiewicz

Menedżer Zespołu Kadr w Departamencie Polityki Wynagrodzeń i Spraw Pracowniczych Bank Gospodarstwa Krajowego

Menedżer Zespołu Kadr w Banku Gospodarstwa Krajowego. W tematyce kadrowej specjalizuje się od ponad 18 lat. Nadzoruje kompleksową obsługę kadrową pracowników podczas zatrudnień, prowadzenie spraw związanych z administracją kadrową banku oraz koordynowanie działań dotyczących informacji pracowniczej związanej z prawem i organizacją pracy. Zajmuje się również projektowaniem i wdrażaniem w banku rozwiązań w ramach polityki prorodzinnej. W BGK pracuje od 2006 roku. Jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Prawa i Administracji.

Data i temat wystąpienia: