Anna Szymańska

Anna Szymańska jest ekspertem prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii i nieuczciwej konkurencji, pełnomocnikiem w precedensowych procesach sądowych i arbitrażowych o ochronę praw autorskich, ochronę dóbr osobistych i czyny nieuczciwej konkurencji oraz w sprawach z zakresu nowych technologii. Z sukcesami rozwiązuje sprawy kryzysowe. Choć w ciągu kilkunastoletniej praktyki wygrała 99% procesów sądowych, pozostaje zwolenniczką mediacji i rozwiązań polubownych. Prowadzi kancelarię prawną Media Law.

Data i temat wystąpienia: