Diana Nowek

Diana Nowek

PhD Reasercher, Vienna University of Business and Economics

Profiler behawioralny oraz badacz komunikacji niewerbalnej. Jako trener i autor europejskiego programu szkoleniowego z profilowania, szkoliła służby graniczne Unii Europejskiej oraz ONZ. W ramach swojej firmy, Institute of Nonverbal Communication, prowadzi badania z użyciem technologii biosensorycznych: bada reakcje odbiorców na reklamy, spoty wyborcze czy okładki magazynów. W ramach doktoratu prowadzi badania na Wirtschaftsuniversitaet Wien w Austrii. Jej specjalizacje to percepcja wyglądu i ekspresje mimiczne.

All session
by Diana Nowek