Experience Institute

Experience Institute to jeden organizm, w którym każdego dnia spotykają się perspektywy badaczy ilościowych i badaczy jakościowych podczas pomocy w rozwiązaniu problemów biznesowych klientów.

Badania ilościowe to precyzja, konkretne i porównywalne wartości. Obiektywne, miarodajne i namacalne wyniki. Zależności, korelacje, „twarda” statystyka, trendy, myślenie racjonalne.

Badania jakościowe to emocje, nastroje, stany umysłu, inspiracje, „miękkie” insighty, wskazanie kierunków zmian, newralgicznych obszarów. Nieuświadomione potrzeby i motywacje. Doświadczenie nie jest 0-1, jest wrażliwe, wymaga rozmowy, myślenie intuicyjne.

Experience Institute to połączenie badań ilościowych z jakościowym doświadczeniem!

Więcej na stronie expinstitute.pl.

Data i temat wystąpienia: