Maciej Lewandowski

Menedżer HR, Evo Solutions

Menedżer odpowiedzialny za procesy wdrożenia i realizacji projektu „POMAGAJ I OSZCZĘDZAJ”. Pomysłodawca głównych założeń projektu i jego wykonawca.

Data i temat wystąpienia: