Maciej Lewandowski

Dyrektor działu kadr, wdrożeń i rekrutacji Evo Solutions.

Data i temat wystąpienia: