Magdalena Ulasińska

Ekspert w Pionie Zarządzania Kapitałem Ludzkim Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM

Certyfikowany coach International Coaching Community, trener biznesu oraz certyfikowany Master Reiss Motivation Profile. Specjalizuje się w kompetencjach menedżerskich, zarządzaniu potencjałem, rozwoju na bazie silnych stron, osobistej efektywności i motywacji. Pracuje z menedżerami i zespołami używa narzędzia CliftonStrengths®, który definiuje naturalne talenty i pomaga przekuwać je w mocne strony. Efektem końcowym jest zbudowanie skutecznej strategii osiągania celów.
Ekspertka z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu projektów rozwojowych dla dużych, międzynarodowych organizacji.